“Instagram” เพิ่มฟีเจอร์ You’re all Caught Up แจ้งเตือนเห็น Post ย้อนหลัง 2 วัน

“Instagram” เพิ่มฟีเจอร์ You’re all Caught Up แจ้งเตือนเห็น Post ย้อนหลัง 2 วัน

“Instagram” เพิ่มฟีเจอร์ You’re all Caught Up แจ้งเตือนเห็น Post ย้อนหลัง 2 วัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดูเหมือนการเพิ่มลูกเล่นของ Instagram ที่นอกเหนือจากการถามตอบต่างๆ และการเพิ่มเรื่องของการถ่ายภาพแล้ว ตอนนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้คุณไม่พลาดการดู Post ย้อนหลังของเพื่อน

ฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นจะมีการทำงานง่ายๆ เมื่อดูข้อมูลหรือภาพของเพื่อนคุณ หากขึ้นข้อความ You’re all Caught Up เพื่อดูข้อมูลของเพื่อนคุณได้

ถึงแม้ว่า Instagram ได้เผยว่าฟีเจอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำไม่ให้คุณเสพติด Instagram มากจนเกินไปนั่นเอง ฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook