เพ่ง Smart Phone ก่อนนอนส่งผลให้หลับยาก

เพ่ง Smart Phone ก่อนนอนส่งผลให้หลับยาก

เพ่ง Smart Phone ก่อนนอนส่งผลให้หลับยาก
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

การจ้องมองแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก่อนนอน ส่งผลให้นอนหลับช้ากว่าปกติ เนื่องจากแสงสีฟ้า ทำให้ร่างกายเข้าใจว่า เป็นตอนกลางวัน และยังไประงับการผลิตสารเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับด้วย

มีผลวิจัย พบว่า การเปิดหน้าจอ Smart Device ขึ้นมาอ่าน ในช่วงเวลาที่ควรจะเป็น sleep cycle หรือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องนอนหลับ อาจก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพได้


ทดสอบจาก กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร 12 คน จาก Harvard Medical School ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์  โดยกำหนดให้ทุกคน เข้านอนเวลา 4 ทุ่มตรง และต้องอ่านหนังสือก่อนนอน 

แบ่งเป็นอ่านจาก iPad ห้าวัน และอ่านจากหนังสือที่เป็นรูปเล่ม อีกห้าวัน พบว่า ช่วงที่อ่านจาก iPad นั้น ผู้เข้าร่วมการทดสอบ จะนอนหลับช้าลงกว่าปกติราว 10 นาที และยังลดเวลาการนอนในช่วง REM หรือ Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายหลับ แต่สมองยังคงทำงานอยู่  หรือช่วงที่สมองกำลังจัดระเบียบข้อมูล ราว 10 นาที

ขณะเดียวกัน ผลเลือดชี้ว่า ฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับ ลดลง เป็นผลให้รอบการนอนหลับ ช้ากว่าปกติไปครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 

ทั้งหมด เป็นผลมาจากแสงสีฟ้า จากหน้าจอ Smart Device ที่เป็นแสงที่เลียนแบบแสงของดวงอาทิตย์ ทำให้สมองเข้าใจว่า ยังเป็นตอนกลางวัน  และแสงสีฟ้านี้ ยังไประงับการผลิตสารเมลาโทนิน ที่ช่วยในการนอนหลับ 

ดังนั้น หากต้องการพักผ่อนให้เพียงพอ ก็ไม่ควรหยิบ Smart Device ขึ้นมาอ่านก่อนนอน เป็นการดีที่สุด

สนับสนุนเนื้อหา: news.voicetv.co.th