เรื่องจริงของ Spam Mail (อีเมลขยะ)…

เรื่องจริงของ Spam Mail (อีเมลขยะ)…
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่องจริงของ Spam Mail (อีเมลขยะ)…

ถ้าพูดถึง Spam mail หรืออีเมลขยะหลายคนคงออกอาการยี้ เพราะนอกจะน่ารำคาญแล้วยังทำให้เมลเต็มอีกต่างหาก แต่ใครจะรู้ว่าเจ้าอีเมลขยะที่สร้างความน่ารำคานให้กับเราไม่กี่สิบ ฉบับ(หรือบางทีก็หลักร้อยฉบับ) ในความเป็นจริงนั้นมันมีมากกว่านั้นมาก

และนี่คือข้อมูลยืนยันว่า Spam Mail มีมากกว่าที่คุณคิด

สนับสนุนเนื้อหา: Arip