S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

How To Play Insaniquarium! Deluxe [Sanook! Guide Edition] .:Title Menu (อธิบายเมนูหน้าจอเริ่มต้นเกม):. .:S! Walkthrough Adventure Guide (แนะนำวิธีผ่านแต่ละฉากในโหมด Adventure):. Title Menu (อธิบายเมนูหน้าจอเริ่มต้นเกม)

- Adventure: เริ่มเล่นเกมโหมดปกติ ดำเนินการเลี้ยงปลาตามเงื่อนไขของเกมไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด 4 Tank (ตู้ปลา) แต่ละตู้มีฉากย่อยอีก 5 ฉาก ถ้าหากเป็นการเล่นครั้งแรกของผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นคำว่า Start Adventure แต่ถ้าหากผู้เล่นนั้นๆ ได้เริ่มต้นเล่นเกมไปแล้วจะเป็นคำว่า Adventure และจะมีการระบุฉากที่เล่นถึงล่าสุดเอาไว้ด้านล่างคำว่า Adventure แทน และถ้าหากเป็นการเริ่มต้นเล่นใหม่หลังจากจบรอบใดรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นคำว่า Bonus Adventure (พอเริ่มเล่นแล้วจะเป็นคำว่า Adventure และมีตัวเลขระบุฉากที่กำลังเล่นถึงล่าสุดเช่นเดียวกัน) เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเล่นฉากที่ระบุไว้นั่นเอง

- Time Trial: โหมดแข่งกับเวลา ดำเนินเกมด้วยการทำเงินหรือทำคะแนนให้ได้มากที่สุดภายในเวลาจำกัด โหมดนี้จะเปิดให้เล่น Tank ใดได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้ทำการผ่านฉากแต่ละ Tank นั้นๆ ในโหมด Adventure ให้ได้เสียก่อน

- Challenge: โหมดท้าทาย ให้ผู้เล่นเลี้ยงปลาให้ผ่านแต่ละ Tank (มี Tank ละ 1 ฉากเท่านั้น) คล้ายๆ โหมดปกติ แต่จะมีความยากมากกว่าด้วยจำนวนสัตว์ประหลาดที่มากกว่าและราคาของในขณะที่เล่นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่นจำเป็นจะต้องจบโหมด Adventure เสียก่อนจึงจะเล่นโหมดนี้ได้

- Virtual Tank: ตู้ปลาที่ให้ผู้เล่นใช้เงินหอย Shell (เป็นหน่วยเงินในเกมที่สามารถสะสมได้และนำมาใช้ซื้อของในโหมดนี้) ซื้อปลาหรืออุปกรณ์และสัตว์ต่างๆ เลี้ยงเพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถใช้ทำเป็นสกรีนเซเวอร์และนำไปอวดกันได้อีกด้วย โดยจำนวนเงิน Shell ที่สะสมได้ทั้งหมดจะแสดงให้เห็นอยู่ใต้คำว่า Virtual Tank เลย (หมายเหตุ: เงินหอย Shell ใช้ในการซื้อ Pet ลับที่ซ่อนอยู่ 4 ตัวด้วย ดังนั้นควรตกแต่งตู้ปลาหลังจากได้ Pet ลับแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะไม่ต้องการปลดล็อค Pet ลับ) ซึ่งสิ่งที่ผู้เล่นจะสามารถซื้อมาใส่ไว้ในตู้ได้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้เล่นพบเจอหรือปลดล็อคออกมาได้แล้วจากการเล่นผ่านโหมดต่างๆ นั่นเอง

- Hall of Fame: คลิกเข้าไปเพื่อดูสถิติคะแนนที่เกิดขึ้นในเกมนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถิติเวลาเร็วสุดหรือคะแนนสูงสุดของโหมดต่างๆ แบบแยก Tank แต่ละฉากเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นทั้งหมดที่มี อีกทั้งยังสามารถเลือกดูสถิติส่วนตัวของผู้เล่นคนนั้นๆ ต่างหากได้อีกด้วย

- Options: ใช้สำหรับเลือกปรับเปลี่ยนหรือเปิดปิดระบบต่างๆ ของเกม ไม่ว่าจะเป็น ปรับระดับความดังของเสียงเพลงในเกม, (Music) ปรับระดับความดังของเสียงเอฟเฟคท์ประกอบในเกม (Sound FX), เลือกเปิดปิดเพื่อใช้หรือไม่ใช้ระบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen), เลือกเปิดปิดระบบเคอร์เซอร์ (ลูกศรที่เลื่อนตามการเลื่อนเม้าส์) สวยงามและปกติ (Custom Cursors), เลือกเปิดปิดระบบเพิ่มคุณภาพกราฟฟิคด้วยทรัพยากรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ (Hardware Acceleration) อีกทั้งยังสามารถอ่านรายละเอียดในการดำเนินเกมเบื้องต้นโดยการเลือก Help (รายละเอียดใน Help นี้จะมีให้เลือกดูได้ในเมนูเริ่มเกมและในตัวเกมตลอดทางอยู่แล้ว) ได้ด้วย

- Help: ใช้สำหรับดูรายละเอียดพื้นฐานต่างๆ ในการดำเนินเกม Insaniquarium! Deluxe นี้ ภายในจะมีรายละเอียดให้ศึกษาทั้งหมด 8 หน้า (หน้าละ 4 หัวข้อ)

- Quit: ใช้สำหรับปิดโปรแกรมเกมเพื่อเลิกเล่นและออกจากเกม Insaniquarium! Deluxe เมื่อคลิก Quit แล้วตัวเกมจะทำการบันทึกข้อมูลล่าสุดของผู้เล่นเอาไว้โดยอัตโนมัติ (จริงๆ แล้วตัวเกมจะมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเกือบทุกๆ กรณีอยู่แล้ว)

S! Walkthrough Adventure Guide (แนะนำวิธีผ่านแต่ละฉากในโหมด Adventure) Tank: 1-1 Price of egg: 150x3 Pet to get: Stinky Monster(s): None จับจังหวะให้อาหารปลาเล็ก 2 ตัวตอนต้นจนกลายเป็นปลาขนาดกลางแล้วจะสามารถซื้อปลาเล็กเพิ่มได้ (ถ้าหากไม่เสียเงินไปกับให้อาหารปลาแบบไร้ประโยชน์หรือให้แล้วตกถึงพื้นเพราะปลาไม่กินมากเกินไป) อีกตัวหนึ่ง เมื่อซื้อมาแล้วควรให้อาหารทันที [Check Point 1: ทุกๆ ครั้งที่มีการซื้อปลาเข้ามาลงในตู้ ปลาที่ลงตู้มาใหม่จะต้องการอาหารทันที ดังนั้นจึงควรจับจังหวะซื้อปลามาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับที่จะให้อาหารปลาในตู้ด้วย] จากนั้นก็คอยเก็บเหรียญเงินจากปลาขนาดกลางและคอยให้อาหารปลาทั้ง 3 ตัวไปเรื่อยๆ จนปลาขนาดกลางตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นขนาดใหญ่และจะสามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ ถึงตรงนี้แล้วก็แค่คอยให้อาหารปลาทั้ง 3 ตัวและเก็บเหรียญให้ครบเพื่อซื้อไข่ครั้งละ 150 จำนวน 3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว [Check Point 2: ควรคำนวณเงินที่จะต้องเก็บสะสมเพื่อซื้อไข่ในการผ่านฉากให้ครบด้วยมูลค่าของไข่คูณด้วยจำนวน 3 ครั้งแล้วซื้อทีเดียว 3 ครั้งเลย ไม่ควรซื้อทันทีที่เงินสะสมพอซื้อได้แค่ 1 หรือ 2 ครั้ง เพราะจะทำให้เงินสะสมเหลือน้อยโดยที่ยังต้องดำเนินเกมต่อ และถ้าหากมีอะไรผิดพลาดอาจทำให้เงินไม่พอและดำเนินเกมอย่างยากลำบากได้ ในทางกลับกัน... ถ้าหากยังไม่ได้ซื้อไข่ครั้งที่ 1 และ 2 เพราะยังสะสมเงินได้ไม่ครบแล้วมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินขึ้นมาก็ยังมีเงินเอาไว้จับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินเกม โดยเฉพาะในฉากที่ไข่สำหรับผ่านฉากมีราคาสูง ทั้งนี้เพราะจำนวนไข่ที่ซื้อ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งนั้นไม่ได้มีดีผลใดๆ ต่อเกมเลยจนกว่าจะซื้อครบ 3 ครั้งนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากฉากใดที่ไข่สำหรับผ่านฉากมีมูลค่า 150 ก็ควรเก็บสะสมเงินให้ได้ 450 เสียก่อนแล้วซื้อไข่ทีเดียว 3 ครั้งเลย เป็นต้น] ไม่จำเป็นต้องซื้อปลาเพิ่มเลย Tank: 1-2 Price of egg: 300x3 Pet to get: Niko Monster(s): เอเลี่ยนส์ดำ เทคนิคการเล่นฉาก 1-2 นี้แทบจะเหมือนกับที่ใช้ในฉาก 1-1 เป๊ะๆ แตกต่างกันตรงที่ฉากนี้เป็นฉากแรกที่ตัวเกมจะเริ่มส่งสัตว์ประหลาดสีดำเข้ามาเป็นระยะๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการฆ่าปลาในตู้ของผู้เล่นเป็นหลัก สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมจากฉากที่ผ่านมาก็มีแค่การที่ต้องคอยจัดการกับสัตว์ประหลาดอย่าให้มันมาทำร้ายปลาในตู้ได้ [Check Point 3: การสู้กับสัตว์ประหลาดนั้นให้สังเกตการเคลื่อนไหวของมันที่จะสัมพันธ์กับจุดที่ผู้เล่นโจมตีใส่มันเป็นสำคัญ การยิงข้างๆ ตัวมันนั้นถึงแม้จะดูเหมือนไม่โดนแต่ถ้ามันแสดงปฏิกิริยาต่อการโจมตีแสดงว่าโดนเป้าเหมือนกัน ในทางกลับกันการยิงตรงกลางตัวสัตว์ประหลาดตรงๆ นั้นอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของมันได้ ดังนั้นจึงควรยิงปืนดักทางที่มันจะไปฆ่าปลาเอาไว้และต้อนมันไปยังมุมใดมุมหนึ่ง เพราะถ้ามันอยู่ติดมุมและผู้เล่นโจมตีป้องกันทางออกจากมุมได้ถูกจุดจะทำให้มันออกจากมุมไม่ได้อีกเลย] และสะสมเงินเพื่อซื้อไข่สำหรับผ่านฉากที่แพงกว่าฉากแรกอีกนิด (300x3 รวมเป็นเงิน 900) และต้องทดลองซื้ออาหารปลาคุณภาพที่สูงขึ้นมาลองใช้ดูเพื่อให้สามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ เท่านั้นเอง Tank: 1-3 Price of egg: 2,000x3 Pet to get: Itchy The Swordfish Monster(s): เอเลี่ยนส์ดำ เทคนิคการเล่นฉากนี้ในช่วงต้นๆ ยังคงเหมือนกับฉากที่ผ่านๆ มา แต่พอถึงช่วงที่มีปลาในตู้เป็นจำนวน 3 ตัวแล้วให้คอยสังเกต Niko เอาไว้และคอยเก็บไข่มุกเวลามันอ้าฝาครั้งแรกเพื่อนำมาซื้อปลาเล็กเพิ่มได้อีก 3 ตัวพร้อมกัน [Check Point 4: จังหวะที่ Niko อ้าฝาให้ไข่มุกครั้งแรกของแต่ละฉากที่มี Niko อยู่จะเป็นจังหวะเหมาะที่สุดที่จะนำเงินจากการเก็บไข่มุกมาซื้อปลาเล็กเพิ่มอีก 3 ตัว ดังนั้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีในทุกฉากที่มี Niko อยู่ในฉาก] จากนั้นก็คอยจับจังหวะให้อาหารปลาทั้ง 6 ตัวจนปลาขนาดกลางตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นขนาดใหญ่และจะสามารถซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางกับอาหารปลาคุณภาพสูงและซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดของอาหารปลาที่สามารถให้ได้ [Check Point 5: ควรซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางและอาหารปลาคุณภาพสูงให้ได้เสียก่อนที่จะซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดของอาหารปลา เพราะคุณภาพของอาหารปลาดีๆ มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไม่ต้องคอยให้อาหารกันบ่อยๆ เนื่องจากอาหารปลาคุณภาพสูงกว่าจะทำให้ปลาอิ่มได้นานกว่า นั่นหมายความว่าผู้เล่นจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นด้วยนั่นเอง] นอกจากนี้แล้วยังสามารถซื้อปลาสีดำที่ถ่ายเป็นเพชรมูลค่าสูงแต่มีราคาสูงถึง 1,000 ได้อีกด้วย แต่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไร ทำเพียงแค่คอยจับจังหวะให้อาหารปลาและคอยเก็บเหรียญสะสมเงินไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจังหวะที่ Niko ให้ไข่มุกอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 แล้วส่วนใหญ่เงินสะสมรวมกับเงินที่ได้จากไข่มุกครั้งที่ 2 จะสามารถใช้ซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางและอาหารปลาคุณภาพสูงได้พอดี และจะเป็นช่วงไล่เลี่ยกับที่จะมีเสียงเตือนสัตว์ประหลาดจู่โจมพอดีด้วย ซื้ออาหารปลาคุณภาพกลางกับสูงแล้วจัดการสัตว์ประหลาดซะ หลังจากนี้ก็เพียงให้อาหารปลาและกำจัดสัตว์ประหลาดที่ออกมาไปเรื่อยๆ (หากรู้สึกว่าจำนวนเม็ดของอาหารทีละเม็ดนั้นทำให้ให้อาหารปลาไม่ทันก็ซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดในการให้อาหารเพิ่มได้ตามความเหมาะสม) จนกว่าจะได้เงินสะสมเกิน 1,100 เมื่อได้เงินเกิน 1,100 แล้วจึงค่อยซื้อปลาสีดำ (เมื่อซื้อปลาสีดำแล้วจะสามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อปลาสีดำ ไข่สำหรับผ่านฉากก็จะไม่ปรากฏออกมาให้ซื้อ) มาพร้อมกับปลาขนาดเล็ก 1 ตัวเป็นอย่างน้อย เนื่องจากปลาสีดำจะกินปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร (ถ้ามีเงินซื้อปลาขนาดเล็กได้ถึง 2 ตัวก็กำลังดีเลย หรือจะซื้อมากกว่านั้นเพื่อให้มีจำนวนปลาขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาคอยให้เหรียญอีกก็ได้) [Check Point 6: อัตราส่วนของการซื้อปลาขนาดเล็กกับปลาสีดำที่พอเหมาะในการเลี้ยงปลาสีดำคือปลาขนาดเล็ก 2 ตัวต่อปลาสีดำ 1 ตัว ดังนั้นถ้าหากซื้อปลาขนาดเล็กมามากกว่า 2 ตัวพร้อมกัน ปลาสีดำจะทันกินปลาขนาดเล็กได้เพียง 2 ตัวเท่านั้น ที่เหลือจะโตกลายเป็นปลาขนาดกลางและไม่ใช่อาหารของปลาสีดำอีกต่อไป ต้องซื้อปลาขนาดเล็กมาใหม่อยู่ดี สรุปว่าถ้าไม่ต้องการเพิ่มจำนวนปลาที่เลี้ยงก็ให้ซื้อปลาขนาดเล็กในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ของจำนวนปลาสีดำ แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มจำนวนปลาเลี้ยงก็ให้ซื้อเกินอัตราส่วนดังกล่าวนี้ตามต้องการ] ที่เหลือต่อจากนี้ไปก็คือการคอยให้อาหารปลาทองที่มีในตู้และคอยเก็บเหรียญและเพชรให้ได้เงินไปซื้อไข่เพื่อผ่านฉาก (ต้องซื้อไข่ราคา 2,000 เป็นจำนวน 3 ครั้งรวมเป็นเงิน 6,000) สิ่งเดียวที่ต้องคอยระวังก็คือ... อย่าให้สัตว์ประหลาดฆ่าปลาสีดำได้ เพราะราคามันแพง ก็เท่านั้น Tank: 1-4 Price of egg: 3,000x3 Pet to get: Prego The Momma Fish Monster(s): เอเลี่ยนส์ทอง หลักๆ แล้วเทคนิคการเล่นฉาก 1-4 นี้แทบจะเหมือนกับฉาก 1-3 ทุกกระเบียดนิ้ว จะมีต่างกันก็ตรงที่สัตว์ประหลาดที่จะโผล่ออกมาในฉากนี้อัพเกรดจากเอเลี่ยนส์ดำเป็นเอเลี่ยนส์ทองที่แข็งแกร่งกว่า ตัวเกมจึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธเพิ่มขึ้นมาให้เลือกซื้อด้วย แต่ถ้าหากผู้เล่นจับจังหวะในการจัดการกับมันอย่างเชี่ยวชาญแล้วล่ะก็... การเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธปืนในฉากนี้ไม่จำเป็นเลยแม้แต่น้อย ราคาไข่ที่เพิ่มมูลค่าจาก 2,000x3 (6,000) ในฉากที่แล้วเป็น 3,000x3 (9,000) จิ๊บจ๊อยมาก Tank: 1-5 Price of egg: 5,000x3 Pet to get: Zorf The Sea Horse Monster(s): เอเลี่ยนส์ทอง, เอเลี่ยนส์ดำ (บางครั้งอาจมาพร้อมกันทีเดียว 2 ตัว) Recommended Pets: Stinky, Niko, Itchy เริ่มต้นฉาก 1-5 นี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นต้องเลือกสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยจำนวน 3 ตัว (จากที่มีอยู่ทั้งหมด 4 ตัว) ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ตู้ปลาตามปกติ (จากนี้ไปผู้เล่นจะต้องเลือกสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยจำนวน 3 ตัวจากที่มีทั้งหมดเช่นนี้ต่อไปก่อนเริ่มเกมแทบทุกฉาก) ขอแนะนำให้เลือกใช้ Stinky, Niko และ Itchy (เนื่องจาก Prego นั้นมีประโยชน์น้อยและไม่จำเป็นที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยทั้งหมด เพราะอัตราส่วนในการปล่อยลูกปลานั้นหากเทียบกับอัตราส่วนในการให้ไข่มุกของ Niko แล้วเงินที่ได้จากไข่มุกนำไปซื้อปลาได้มากกว่า แถมยังสามารถใช้ซื้ออย่างอื่นในกรณีที่ไม่ต้องการลูกปลาเพิ่มได้อีกด้วย ส่วน Stinky นั้นจะมีประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียวเมื่อจำนวนปลาที่ถ่ายเป็นเหรียญมีมากจนผู้เล่นเก็บไม่ทัน ในขณะ Itchy นั้นถึงแม้ว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระในการสู้สัตว์ประหลาดได้น้อย แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย) แล้วดำเนินเกมเช่นเดียวกับฉาก 1-4 เลย สิ่งที่แตกต่างจากฉากที่ผ่านมาและต้องระวังคือ... บางครั้งจำนวนสัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมาทำร้ายปลาในตู้อาจมีถึง 2 ตัวพร้อมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพของปืนจึงอาจมีความจำเป็นอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการจัดการสัตว์ประหลาด แต่ถ้าหากเคยชินแล้วก็ไม่จำเป็นนักที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพปืน แค่เลือกจัดการตัวสีดำเสียก่อนแล้วจึงจะไปจัดการตัวสีเหลือง (ในกรณีที่ออกมาตัวละสี) เท่านั้นเอง (ถ้าออกมาเป็นสีดำ 2 ตัวก็ง่ายหน่อย แต่ถ้าออกมาเป็นสีเหลืองทั้ง 2 ตัวก็ยากหน่อย) เมื่อสะสมเงินซื้อไข่ได้ครั้งละ 5,000 เป็นจำนวน 3 ครั้ง (15,000) ก็ซื้อไข่ผ่านฉากทีเดียวเลย Tank: Bonus Tank ฉากโบนัสของเกม Insaniquarium! Deluxe นี้จะปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านฉาก Tank 1-5 ซึ่งเป้าหมายในการเล่นฉากโบนัสนี้ก็คือการเก็บเปลือกหอย (Shell) 5 ประเภทที่จะร่วงลงมามากมายจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนั่นเอง และมูลค่าของเปลือกหอยหรือ Shell ที่จะได้จากฉากโบนัสนี้จะเป็นมูลค่าเงินในเกมที่สะสมได้อย่างแท้จริง (เงินสะสมที่ได้จากการเล่นในฉากปกติแต่ละฉากไม่สามารถสะสมได้ และจะต้องเริ่มนับใหม่เหมือนทุกครั้งในทุกๆ ฉาก) [Check Point 7: เทคนิคในการเล่นฉากโบนัสนี้ให้ได้เงิน Shell เยอะๆ ไม่ใช่การเก็บเปลือกหอยที่ร่วงลงมาทั้งหมดให้ได้ปริมาณมากที่สุด แต่เป็นการเลือกเก็บเปลือกหอยประเภทเดียวกันต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้คะแนนสะสมต่อเนื่องเป็นทวีคูณมากกว่า ซึ่งบางครั้งก็อาจจะอยู่ที่ดวงด้วยว่าเปลือกหอยประเภทที่เลือกจะตกลงมามากและบ่อยขนาดไหน และเนื่องจากเปลือกหอยที่มีมูลค่าน้อยจะตกลงมาในปริมาณมาก และเปลือกหอยที่มีมูลค่ามากจะตกลงมาในปริมาณที่น้อย กอปรกับการเก็บเปลือกหอยประเภทเดียวกันต่อเนื่องกันเพื่อสะสมคะแนนทวีคูณนั้นสามารถทำได้สูงสุดเป็นจำนวน 10 เท่าเท่านั้น (หลังจากนี้ถึงแม้จะเก็บเปลือกหอยประเภทเดียวกันก็ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่อยู่ดี) การเลือกเก็บเปลือกหอยมูลค่าต่ำที่มีปริมาณเยอะๆ เมื่อนำไปคูณกันแล้วทำให้ได้มูลค่าน้อยแถมยังมีจำนวนมากจนเก็บไม่ทันจึงไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทำเงินเท่ากับการเลือกเก็บเปลือกหอย 2 ชนิดหลังที่มีจำนวนน้อยหน่อยแต่มีมูลค่าสูง ดังนั้นประเภทของเปลือกหอยที่เหมาะสำหรับการเก็บเพื่อทำเงินให้ได้มูลค่าสูงที่สุดคือเปลือกหอย 2 ประเภทหลังที่มีมูลค่าสูงสุดและรองลงมา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรเลือกเก็บเปลือกหอยมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับรองลงมาแทนเปลือกหอยที่มีมูลค่าสูงสุด เพราะถ้าหากเลือกเปลือกหอยที่มีมูลค่าสูงที่สุดอาจจะต้องอาศัยดวงด้วยว่าจะตกลงมาให้เก็บมากน้อยเพียงใดนั่นเอง] Tank: 2-1 Price of egg: 750x3 Pet to get: Prego The Momma Fish Monster(s): เอเลี่ยนส์ดำ เปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่ Tank 2 ฉากแรกก็ยังขอแนะนำให้เลือกใช้ Stinky, Niko และ Itchy เช่นเดียวกับฉาก Tank 1-5 เลย เพราะเจ้าม้าน้ำ Zorf ที่ได้มาใหม่ซึ่งสามารถพ่นอาหารปลาออกมาทางปากนั้นมีประโยชน์น้อยเช่นเดียวกันกับเจ้าแม่ปลา Prego เลย ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการพ่นอาหารปลานั้นค่อนข้างจะไม่ทันกับความต้องการ มูลค่าของอาหารปลาที่พ่นออกมานั้นถูกแสนถูก (ถูกยิ่งกว่า Prego อีก) แถมผู้เล่นยังสามารถซื้อเองและนำมาป้อนเองได้ตามความต้องการมากกว่าด้วยนั่นเอง เริ่มต้นฉากยังคงคล้ายๆ กับฉากที่ผ่านมา คือจับจังหวะให้อาหารปลาให้ดี จนกว่าจะสามารถซื้อปลาตัวที่ 3 ได้และจับจังหวะให้อาหารปลาพร้อมรอโอกาสเก็บไข่มุกจากหอยมุก Niko ต่อไป เมื่อได้ไข่มุกแล้วก็ซื้อปลาเพิ่มอีก 3 ตัวเพื่อจับจังหวะให้อาหารจนโตต่อไป พร้อมกันนั้นก็ให้ซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางและคุณภาพสูงให้เรียบร้อยเพื่อทุนแรงและความถี่ในการให้อาหาร... ส่วนจำนวนอาหารที่สามารถป้อนได้นั้นซื้อเพิ่มเติมโดยดูจากความเหมาะสมของเทคนิคการจับจังหวะให้อาหารของผู้เล่นแต่ละคนเป็นหลัก อย่าเพิ่งซื้อปลาขนาดเล็กเพิ่มเข้ามาในตู้จนกว่าจะเลี้ยงปลาทั้ง 6 ตัวที่มีอยู่ให้โตเป็นปลาขนาดใหญ่ทั้งหมดเสียก่อน... เมื่อปลาทั้ง 6 ตัวโตเต็มที่แล้วให้ซื้อขวดน้ำยา Star Potion ป้อนปลาทั้ง 6 ตัวแทนอาหารปลา แล้วพวกมันจะเปลี่ยนสีและเปลี่ยนการถ่ายให้ออกมาเป็นดาวซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเหรียญทองแทน [Check Point 8: ปลาขนาดใหญ่เท่านั้นที่กิน Star Potion ไปแล้วเปลี่ยนสีเป็นปลาถ่ายเป็นดาวได้ ถ้าหากเป็นปลาขนาดอื่นมากิน Star Potion ร่างกายจะยังรับน้ำยาไม่ได้และตายทันที ดังนั้นจึงควรเลี้ยงปลาในตู้ให้กลายเป็นขนาดใหญ่ให้หมดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากปลาตัวอื่นมากิน Star Potion นั่นเอง ส่วนปลาที่เปลี่ยนสีไปแล้วก็ยังสามารถกิน Star Potion ได้อีกโดยไม่ตายเช่นกัน แต่ก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอีกแล้ว] ซึ่งการซื้อ Star Potion นี้เองที่จะทำให้สามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ต่อไป ที่เหลือหลังจากนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นว่าจะซื้อปลามาเพิ่มอีกสักหน่อยหรือว่าจะเก็บสะสมเงินจากดาวที่ถ่ายออกมาจากปลาทั้ง 6 ตัวให้ถึง 750 จำนวน 3 ครั้ง (2,250) เพื่อซื้อไข่ผ่านฉาก เท่านั้นเอง ซื้อเกม Insaniquarium! Deluxe ในราคาพิเศษลด 25% (หมดเขต 26 พฤศจิกายน 2549 นี้) หรือดาวน์โหลดไปทดลองเล่นฟรีเป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 30 วัน คลิกที่นี่..!!

ชวนเพื่อนชาวสนุก! มาสร้างชุมชนที่น่าอยู่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ข้อความโฆษณาที่รบกวนการแสดงความคิดเห็นของคุณ โปรดช่วยกันคลิก แจ้งลบ นะคะ
เพื่อเราจะได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และเพื่อชุมชนชาวสนุก! ที่น่าอยู่ค่ะ ช่วยกันคลิกเยอะๆ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
.:All How To Play:. .:S! Walkthrough Adventure Guide (แนะนำวิธีผ่านแต่ละฉากในโหมด Adventure):. Title Menu (อธิบายเมนูหน้าจอเริ่มต้นเกม)

- Adventure: เริ่มเล่นเกมโหมดปกติ ดำเนินการเลี้ยงปลาตามเงื่อนไขของเกมไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด 4 Tank (ตู้ปลา) แต่ละตู้มีฉากย่อยอีก 5 ฉาก ถ้าหากเป็นการเล่นครั้งแรกของผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นคำว่า Start Adventure แต่ถ้าหากผู้เล่นนั้นๆ ได้เริ่มต้นเล่นเกมไปแล้วจะเป็นคำว่า Adventure และจะมีการระบุฉากที่เล่นถึงล่าสุดเอาไว้ด้านล่างคำว่า Adventure แทน และถ้าหากเป็นการเริ่มต้นเล่นใหม่หลังจากจบรอบใดรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นคำว่า Bonus Adventure (พอเริ่มเล่นแล้วจะเป็นคำว่า Adventure และมีตัวเลขระบุฉากที่กำลังเล่นถึงล่าสุดเช่นเดียวกัน) เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเล่นฉากที่ระบุไว้นั่นเอง

- Time Trial: โหมดแข่งกับเวลา ดำเนินเกมด้วยการทำเงินหรือทำคะแนนให้ได้มากที่สุดภายในเวลาจำกัด โหมดนี้จะเปิดให้เล่น Tank ใดได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้ทำการผ่านฉากแต่ละ Tank นั้นๆ ในโหมด Adventure ให้ได้เสียก่อน

- Challenge: โหมดท้าทาย ให้ผู้เล่นเลี้ยงปลาให้ผ่านแต่ละ Tank (มี Tank ละ 1 ฉากเท่านั้น) คล้ายๆ โหมดปกติ แต่จะมีความยากมากกว่าด้วยจำนวนสัตว์ประหลาดที่มากกว่าและราคาของในขณะที่เล่นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่นจำเป็นจะต้องจบโหมด Adventure เสียก่อนจึงจะเล่นโหมดนี้ได้

- Virtual Tank: ตู้ปลาที่ให้ผู้เล่นใช้เงินหอย Shell (เป็นหน่วยเงินในเกมที่สามารถสะสมได้และนำมาใช้ซื้อของในโหมดนี้) ซื้อปลาหรืออุปกรณ์และสัตว์ต่างๆ เลี้ยงเพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถใช้ทำเป็นสกรีนเซเวอร์และนำไปอวดกันได้อีกด้วย โดยจำนวนเงิน Shell ที่สะสมได้ทั้งหมดจะแสดงให้เห็นอยู่ใต้คำว่า Virtual Tank เลย (หมายเหตุ: เงินหอย Shell ใช้ในการซื้อ Pet ลับที่ซ่อนอยู่ 4 ตัวด้วย ดังนั้นควรตกแต่งตู้ปลาหลังจากได้ Pet ลับแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะไม่ต้องการปลดล็อค Pet ลับ) ซึ่งสิ่งที่ผู้เล่นจะสามารถซื้อมาใส่ไว้ในตู้ได้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้เล่นพบเจอหรือปลดล็อคออกมาได้แล้วจากการเล่นผ่านโหมดต่างๆ นั่นเอง

- Hall of Fame: คลิกเข้าไปเพื่อดูสถิติคะแนนที่เกิดขึ้นในเกมนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถิติเวลาเร็วสุดหรือคะแนนสูงสุดของโหมดต่างๆ แบบแยก Tank แต่ละฉากเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นทั้งหมดที่มี อีกทั้งยังสามารถเลือกดูสถิติส่วนตัวของผู้เล่นคนนั้นๆ ต่างหากได้อีกด้วย

- Options: ใช้สำหรับเลือกปรับเปลี่ยนหรือเปิดปิดระบบต่างๆ ของเกม ไม่ว่าจะเป็น ปรับระดับความดังของเสียงเพลงในเกม, (Music) ปรับระดับความดังของเสียงเอฟเฟคท์ประกอบในเกม (Sound FX), เลือกเปิดปิดเพื่อใช้หรือไม่ใช้ระบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen), เลือกเปิดปิดระบบเคอร์เซอร์ (ลูกศรที่เลื่อนตามการเลื่อนเม้าส์) สวยงามและปกติ (Custom Cursors), เลือกเปิดปิดระบบเพิ่มคุณภาพกราฟฟิคด้วยทรัพยากรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ (Hardware Acceleration) อีกทั้งยังสามารถอ่านรายละเอียดในการดำเนินเกมเบื้องต้นโดยการเลือก Help (รายละเอียดใน Help นี้จะมีให้เลือกดูได้ในเมนูเริ่มเกมและในตัวเกมตลอดทางอยู่แล้ว) ได้ด้วย

- Help: ใช้สำหรับดูรายละเอียดพื้นฐานต่างๆ ในการดำเนินเกม Insaniquarium! Deluxe นี้ ภายในจะมีรายละเอียดให้ศึกษาทั้งหมด 8 หน้า (หน้าละ 4 หัวข้อ)

- Quit: ใช้สำหรับปิดโปรแกรมเกมเพื่อเลิกเล่นและออกจากเกม Insaniquarium! Deluxe เมื่อคลิก Quit แล้วตัวเกมจะทำการบันทึกข้อมูลล่าสุดของผู้เล่นเอาไว้โดยอัตโนมัติ (จริงๆ แล้วตัวเกมจะมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเกือบทุกๆ กรณีอยู่แล้ว)

S! Walkthrough Adventure Guide (แนะนำวิธีผ่านแต่ละฉากในโหมด Adventure) .:All How To Play:. .:Title Menu (อธิบายเมนูหน้าจอเริ่มต้นเกม):. .:Tank: 1-1:. l .:Tank: 1-2:. l .:Tank: 1-3:. l .:Tank: 1-4:. l .:Tank: 1-5:. l .:Tank: Bonus Tank:. .:Tank: 2-1:. Tank: 1-1 Price of egg: 150x3 Pet to get: Stinky Monster(s): None จับจังหวะให้อาหารปลาเล็ก 2 ตัวตอนต้นจนกลายเป็นปลาขนาดกลางแล้วจะสามารถซื้อปลาเล็กเพิ่มได้ (ถ้าหากไม่เสียเงินไปกับให้อาหารปลาแบบไร้ประโยชน์หรือให้แล้วตกถึงพื้นเพราะปลาไม่กินมากเกินไป) อีกตัวหนึ่ง เมื่อซื้อมาแล้วควรให้อาหารทันที [Check Point 1: ทุกๆ ครั้งที่มีการซื้อปลาเข้ามาลงในตู้ ปลาที่ลงตู้มาใหม่จะต้องการอาหารทันที ดังนั้นจึงควรจับจังหวะซื้อปลามาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับทจากนั้นก็คอยเก็บเหรียญเงินจากปลาขนาดกลางและคอยให้อาหารปลาทั้ง 3 ตัวไปเรื่อยๆ จนปลาขนาดกลางตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นขนาดใหญ่และจะสามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ ถึงตรงนี้แล้วก็แค่คอยให้อาหารปลาทั้ง 3 ตัวและเก็บเหรียญให้ครบเพื่อซื้อไข่ครั้งละ 150 จำนวน 3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว [Check Point 2: ควรคำนวณเงินที่จะต้องเก็บสะสมเพื่อซื้อไข่ในการผ่านฉากให้ครบด้วยมูลค่าของไข่คูณด้วยจำนวน 3 ครั้งแล้วซื้อทีเดียว 3 ครั้งเลย ไม่ควรซื้อทันทีที่เงินสะสมพอซื้อได้แค่ 1 หรือ 2 ครั้ง เพราะจะทำให้เงินสะสมเหลือน้อยโดยที่ยังต้องดำเนินเกมต่อ และถ้าหากมีอะไรผิดพลาดอาจทำให้เงินไม่พอและดำเนินเกมอย่างยากลำบากได้ ในทางกลับกัน... ถ้าหากยังไม่ได้ซื้อไข่ครั้งที่ 1 และ 2 เพราะยังสะสมเงินได้ไม่ครบแล้วมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินขึ้นมาก็ยังมีเงินเอาไว้จับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินเกม โดยเฉพาะในฉากที่ไข่สำหรับผ่านฉากมีราคาสูง ทั้งนี้เพราะจำนวนไข่ที่ซื้อ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งนั้นไม่ได้มีดีผลใดๆ ต่อเกมเลยจนกว่าจะซื้อครบ 3 ครั้งนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากฉากใดที่ไข่สำหรับผ่านฉากมีมูลค่า 150 ก็ควรเก็บสะสมเงินให้ได้ 450 เสียก่อนแล้วซื้อไข่ทีเดียว 3 ครั้งเลย เป็นต้น] ไม่จำเป็นต้องซื้อปลาเพิ่มเลย Tank: 1-2 Price of egg: 300x3 Pet to get: Niko Monster(s): เอเลี่ยนส์ดำ เทคนิคการเล่นฉาก 1-2 นี้แทบจะเหมือนกับที่ใช้ในฉาก 1-1 เป๊ะๆ แตกต่างกันตรงที่ฉากนี้เป็นฉากแรกที่ตัวเกมจะเริ่มส่งสัตว์ประหลาดสีดำเข้ามาเป็นระยะๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการฆ่าปลาในตู้ของผู้เล่นเป็นหลัก สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมจากฉากที่ผ่านมาก็มีแค่การที่ต้องคอยจัดการกับสัตว์ประหลาดอย่าให้มันมาทำร้ายปลาในตู้ได้ [Check Point 3: การสู้กับสัตว์ประหลาดนั้นให้สังเกตการเคลื่อนไหวของมันที่จะสัมพันธ์กับจุดที่ผู้เล่นโจมตีใส่มันเป็นสำคัญ การยิงข้างๆ ตัวมันนั้นถึงแม้จะดูเหมือนไม่โดนแต่ถ้ามันแสดงปฏิกิริยาต่อการโจมตีแสดงว่าโดนเป้าเหมือนกัน ในทางกลับกันการยิงตรงกลางตัวสัตว์ประหลาดตรงๆ นั้นอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของมันได้ ดังนั้นจึงควรยิงปืนดักทางที่มันจะไปฆ่าปลาเอาไว้และต้อนมันไปยังมุมใดมุมหนึ่ง เพราะถ้ามันอยู่ติดมุมและผู้เล่นโจมตีป้องกันทางออกจากมุมได้ถูกจุดจะทำให้มันออกจากมุมไม่ได้อีกเลย] และสะสมเงินเพื่อซื้อไข่สำหรับผ่านฉากที่แพงกว่าฉากแรกอีกนิด (300x3 รวมเป็นเงิน 900) และต้องทดลองซื้ออาหารปลาคุณภาพที่สูงขึ้นมาลองใช้ดูเพื่อให้สามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ เท่านั้นเอง Tank: 1-3 Price of egg: 2,000x3 Pet to get: Itchy The Swordfish Monster(s): เอเลี่ยนส์ดำ เทคนิคการเล่นฉากนี้ในช่วงต้นๆ ยังคงเหมือนกับฉากที่ผ่านๆ มา แต่พอถึงช่วงที่มีปลาในตู้เป็นจำนวน 3 ตัวแล้วให้คอยสังเกต Niko เอาไว้และคอยเก็บไข่มุกเวลามันอ้าฝาครั้งแรกเพื่อนำมาซื้อปลาเล็กเพิ่มได้อีก 3 ตัวพร้อมกัน [Check Point 4: จังหวะที่ Niko อ้าฝาให้ไข่มุกครั้งแรกของแต่ละฉากที่มี Niko อยู่จะเป็นจังหวะเหมาะที่สุดที่จะนำเงินจากการเก็บไข่มุกมาซื้อปลาเล็กเพิ่มอีก 3 ตัว ดังนั้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีในทุกฉากที่มี Niko อยู่ในฉาก] จากนั้นก็คอยจับจังหวะให้อาหารปลาทั้ง 6 ตัวจนปลาขนาดกลางตัวใดตัวหนึ่งกลายเป็นขนาดใหญ่และจะสามารถซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางกับอาหารปลาคุณภาพสูงและซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดของอาหารปลาที่สามารถให้ได้ [Check Point 5: ควรซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางและอาหารปลาคุณภาพสูงให้ได้เสียก่อนที่จะซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดของอาหารปลา เพราะคุณภาพของอาหารปลาดีๆ มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ไม่ต้องคอยให้อาหารกันบ่อยๆ เนื่องจากอาหารปลาคุณภาพสูงกว่าจะทำให้ปลาอิ่มได้นานกว่า นั่นหมายความว่าผู้เล่นจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นด้วยนั่นเอง] นอกจากนี้แล้วยังสามารถซื้อปลาสีดำที่ถ่ายเป็นเพชรมูลค่าสูงแต่มีราคาสูงถึง 1,000 ได้อีกด้วย แต่ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไร ทำเพียงแค่คอยจับจังหวะให้อาหารปลาและคอยเก็บเหรียญสะสมเงินไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจังหวะที่ Niko ให้ไข่มุกอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 แล้วส่วนใหญ่เงินสะสมรวมกับเงินที่ได้จากไข่มุกครั้งที่ 2 จะสามารถใช้ซื้ออาหารปลาคุณภาพปานกลางและอาหารปลาคุณภาพสูงได้พอดี และจะเป็นช่วงไล่เลี่ยกับที่จะมีเสียงเตือนสัตว์ประหลาดจู่โจมพอดีด้วย ซื้ออาหารปลาคุณภาพกลางกับสูงแล้วจัดการสัตว์ประหลาดซะ หลังจากนี้ก็เพียงให้อาหารปลาและกำจัดสัตว์ประหลาดที่ออกมาไปเรื่อยๆ (หากรู้สึกว่าจำนวนเม็ดของอาหารทีละเม็ดนั้นทำให้ให้อาหารปลาไม่ทันก็ซื้อการเพิ่มจำนวนเม็ดในการให้อาหารเพิ่มได้ตามความเหมาะสม) จนกว่าจะได้เงินสะสมเกิน 1,100 เมื่อได้เงินเกิน 1,100 แล้วจึงค่อยซื้อปลาสีดำ (เมื่อซื้อปลาสีดำแล้วจะสามารถซื้อไข่สำหรับผ่านฉากได้ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อปลาสีดำ ไข่สำหรับผ่านฉากก็จะไม่ปรากฏออกมาให้ซื้อ) มาพร้อมกับปลาขนาดเล็ก 1 ตัวเป็นอย่างน้อย เนื่องจากปลาสีดำจะกินปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร (ถ้ามีเงินซื้อปลาขนาดเล็กได้ถึง 2 ตัวก็กำลังดีเลย หรือจะซื้อมากกว่านั้นเพื่อให้มีจำนวนปลาขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาคอยให้เหรียญอีกก็ได้) [Check Point 6: อัตราส่วนของการซื้อปลาขนาดเล็กกับปลาสีดำที่พอเหมาะในการเลี้ยงปลาสีดำคือปลาขนาดเล็ก 2 ตัวต่อปลาสีดำ 1 ตัว ดังนั้นถ้าหากซื้อปลาขนาดเล็กมามากกว่า 2 ตัวพร้อมกัน ปลาสีดำจะทันกินปลาขนาดเล็กได้เพียง 2 ตัวเท่านั้น ที่เหลือจะโตกลายเป็นปลาขนาดกลางและไม่ใช่อาหารของปลาสีดำอีกต่อไป ต้องซื้อปลาขนาดเล็กมาใหม่อยู่ดี สรุปว่าถ้าไม่ต้องการเพิ่มจำนวนปลาที่เลี้ยงก็ให้ซื้อปลาขนาดเล็กในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ของจำนวนปลาสีดำ แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มจำนวนปลาเลี้ยงก็ให้ซื้อเกินอัตราส่วนดังกล่าวนี้ตามต้องการ] ที่เหลือต่อจากนี้ไปก็คือการคอยให้อาหารปลาทองที่มีในตู้และคอยเก็บเหรียญและเพชรให้ได้เงินไปซื้อไข่เพื่อผ่านฉาก (ต้องซื้อไข่ราคา 2,000 เป็นจำนวน 3 ครั้งรวมเป็นเงิน 6,000) สิ่งเดียวที่ต้องคอยระวังก็คือ... อย

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!