บทบาทกิลด์ใน เกมส์ หวงอี้ออนไลน์

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

กิลด์ กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกิลด์ ในเกมส์หวงอี้ออนไลน์

ในเกมหวงอี้ ออนไลน์นั้น ระบบหนึ่งที่เป็นจุดเด่นภายในเกมนั้นก็คือกิลด์ กิลด์ คำๆ นี้สำหรับบางคนมีความหมายที่ลึกซึ่ง เป็นศูนย์รวมของความฝัน เป็นศูนย์รวมของอุดมการณ์ และเป็นกลุ่มพรรคที่รวบรวมคน คอเดียวกัน ให้ได้มาพบเจอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปรึกษาหารือและนำพาให้ทุกคนประสบผลสำเร็จด้วยแรงร่วมใจสามัคคี ดังนั้นจึงมีหลากหลายปัจจัย ที่จะนำพาให้กิลด์ๆ หนึ่งนั้นยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในใต้หล้า

หน้าที่แต่ละคนภายในกิลด์

เพราะกิลด์นั้นประกอบขึ้นจากหลากหลายบุคคล จึงต้องมีการจัดการที่ดีในการดูแลกิลด์ นั่นคือการแบ่งแยกระดับยศในกิลด์ให้แก่สมาชิก ซึ่งการคัดสรรและมอบหมายตำแหน่งล้วนเป็นหน้าที่ของประมุขกิลด์ หรือผู้ก่อตั้งกิลด์ขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจเลือกคนมาดำรงตำแหน่งให้ดี มิเช่นนั้นอาจนำพาให้กิลด์ล้มลงได้

ความสำคัญของแต่ละตำแหน่ง 1. ประมุขกิลด์

อำนาจศูนย์รวมของระบบกิลด์ทั้งหมดนั้นประมุขกิลด์สามารถจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสิทธิ์ในการจัดการของหัวหน้ากิลด์นั้นมีดังต่อไปนี้ ประมุขกิลด์ รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ ฝากคลัง / เบิกคลัง เขียนจดหมายให้สมาชิกทั้งหมด รับ / ยกเลิกภารกิจวังหลวง เขียนประกาศทีม ประกาศสงครามโจมตีเมือง อัพตรารูปกิลด์ ปรับยศสมาชิก ปรับแต่งส่วนประกอบชุดเกราะกิลด์ เพิ่มเลเวลกิลด์ ฝากคลังเงินของกิลด์ / เบิกคลังเงินของกิลด์ แก้ไขรหัสผ่านกิลด์ สละตำแหน่ง

การจัดการที่โดดเด่น ตำแหน่งประมุขกิลด์นั้น ถือเป็นหัวใจหลักของสมาชิกกิลด์ ซึ่งจะสามารถจัดการบางสิ่งบางอย่างที่สมาชิกคนอื่นไม่สามารถจัดการได้ และสิ่งเหล่านั้นก็มักมีความสำคัญอยู่ในระดับสูงมาก จนอาจตัดสินชะตาของกิลด์ได้ - แก้ไขรหัสผ่านกิลด์ : รหัสผ่านของกิลด์ที่จะเรียกใช้เมื่อมีการเบิกทรัพย์สมบัติที่ฝากไว้ในคลังของกิลด์ออกมา ทั้งไอเทมที่ฝากไว้ในคลังที่พ่อบ้านกิลด์ หรือเงินชำระค่าบำรุงกิลด์ที่ฝากไว้ในคลังเงินของกิลด์ที่รวบรวมมาจากสมาชิกคนอื่นๆ หากการจัดการนี้มิได้มีเพียงประมุขกิลด์ที่จัดการได้แล้วล่ะก็ อาจจะเจอมือดีลักลอบขนสำบัติเหล่านี้ออกไปก็เป็นได้ ประมุขกิลด์สามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านกิลด์ได้โดยการพบกับพ่อบ้านกิลด์ในเมืองหยางโจว ( ตำแหน่ง ตำแหน่ง 10521,7107 ) - เพิ่มเลเวลกิลด์ : เรื่องสำคัญเช่นนี้ก็ควรมอบให้เฉพาะประมุขของกิลด์ ในการตัดสินใจขยับขยายระดับของกิลด์ เพื่อรับสมาชิกเพิ่มขึ้น และรับภารกิจวังหลวงในระดับที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ และค่าชื่อเสียงของกิลด์ที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกกิลด์ทุกคน ประมุขกิลด์สามารถเพิ่มระดับเลเวลของกิลด์ได้ที่พ่อบ้านกิลด์ แต่จะต้องมีค่าชื่อเสียงและเงินตำลึงที่เพียงพ่อเสียก่อน - ประกาศสงครามโจมตีเมือง : หน้าที่อันมีความสำคัญเช่นนี้ ก็มักให้ประมุขกิลด์เป็นคนทำหน้าที่ดูแล เพราะการที่ประมุขกิลด์จะตัดสินใจในเรื่อใหญ่หลวงเช่นนี้ก็ต้องคำนึงมาอย่างดีแล้วว่า จะต้องเผชิญกับสิ่งใดตามมาบ้าง เช่น การตัดสินใจโมตี ก็อาจจะทำให้ฝ่ายป้องกันมองเป็นอริของกิลด์ หรือการแย่งชิงดีกันระหว่างฝ่ายโมตีด้วยกันเอง ก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง และนั่นก็จะเป็นการแข่งขันเพื่อก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ของกิลด์อันยิ่งใหญ่ในอนาคต ประมุขกิลด์สามารถประกาศสงครามชิงเมืองได้ที่ NPC ทหารยามของเมืองนั้นๆ

2. รองประมุขกิลด์

ผู้มีความสำคัญเป็นแรงเพียงแค่ประมุขกิลด์นั้นก็คือรองประมุขกิลด์ ที่จะคอยแบ่งเบาภาระของประมุขกิลด์ออกมา เพื่อดูแลงานที่มีความสำคัญมาก และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอยู่ในระดับสูง รองประมุขกิลด์ รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ ฝากคลัง / เบิกคลัง เขียนจดหมายให้สมาชิกทั้งหมด รับ / ยกเลิกภารกิจวังหลวง เขียนประกาศทีม ประกาศสงครามโจมตีเมือง อัพตรารูปกิลด์ ปรับยศสมาชิก ปรับแต่งส่วนประกอบชุดเกราะกิลด์ เพิ่มเลเวลกิลด์ ฝากคลังเงินของกิลด์ / เบิกคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น ผู้ดำรงตำแหน่งรองประมุขกิลด์นั้น ต้องเป็นคนที่ประมุขกิลด์ไว้เนื้อเชื่อใจได้ มีความสามารถและความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง เพราะต้องคอยรับงานหลักจากประมุขกิลด์อยู่บ่อยครั้ง และในบางคราวนอกจากประมุขกิลด์จะออกคำสั่งให้แก่เหล่าสมาชิกโดยตรงแล้ว ก็อาจจะมอบหมายงานใหญ่ๆ ให้รองประมุขกิลด์จัดสรรแบ่งปันงานให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ อีกด้วย - เบิกคลัง / เบิกคลังเงินของกิลด์: การหยิบไอเทมจากคลังของกิลด์ รวมถึงการเบิกเงินตำลึงจากคลังเงินของกิลด์ไปใช้ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกคน เพราะทั้งนี้คือสมบัติร่วมกันของสมาชิกทุกคนในกิลด์ ดังนั้นหน้าที่นี้จึงเหมาะสมที่รองประมุขกิลด์จะกระทำ เมื่อประมุขกิลด์ติดภารกิจอื่นๆ รองประมุขกิลด์สามารถจัดการเกี่ยวกับไอเทมในคลังของกิลด์ได้ที่ พ่อบ้านกิลด์ - ปรับยศสมาชิก : ในหนึ่งกิลด์นั้นมีสมาชิกอยู่มากมาย ดังนั้นการที่ประมุขกิลด์จะคัดสรรตำแหน่งให้ใครสักคน อาจต้องให้รองประมุขกิลด์ช่วยตัดสินใจด้วยในส่วนหนึ่ง และหากเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าสมาชิกผู้นั้นสมควรที่จะได้รับยศตำแหน่งใด รองประมุขกิลด์ก็จะดำเนินการมอบหมายตำแหน่งนั้นให้กับสมาชิกคนนั้น เพื่อลดภารหน้าที่ของประมุขกิลด์ รองสมาชิกกิลด์สามารถปรับยศของสมาชิกกิลด์ได้โดยการคลิกชื่อของสมาชิกกิลด์ แล้วคลิกที่ มอบ ก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้เลือกยศได้ - ปรับแต่งส่วนประกอบชุดเกราะกิลด์ : งานทางด้านศิลปะเองก็มิน้อยหน้า สำหรับตำแหน่งรองประมุขกิลด์ก็อาจจะเป็นผู้ปรับแต่งส่วนประกอบชุดเกราะกิลด์ ให้ออกมาดูสวยงาม นับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ท้าทายสำหรังรองประมุขกิลด์ รองประมุขกิลด์สามารถปรับแต่งส่วนประกอบชุดเกราะกิลด์ได้โดยการพบกับพ่อบ้านกิลด์

3. กุนซือ

ผู้ดำรงในตำแหน่งกุนซือนั้น เปรียบเสมือนมันสมองของกิลด์เลยก็ว่าได้ เพราะกุนซือนั้นนอกจากจะต้องคิดหาแผนการในการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ แล้ว จะต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประมุขกิลด์ด้วย สติปัญญาอันเฉียบแหลมของกุนซือจะทำให้กิลด์ก้าวเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่ได้อีกขั้น กุนซือ รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ ฝากคลัง เขียนจดหมายให้สมาชิกทั้งหมด รับ / ยกเลิกภารกิจวังหลวง เขียนประกาศทีม ประกาศสงครามโจมตีเมือง อัพตรารูปกิลด์ ฝากคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น ในการจัดการต่างๆ นั้น หลังได้รับคำสั่งจากประมุขกิลด์แล้ว กุนซือจะมีหน้าที่ไปแตกรายละเอียดปลีกย่อย และปรับแต่งกลยุทธวิธีการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและผลประโยชน์ที่มากกว่าที่คาดหมายไว้ - อัพตรารูปกิลด์ : หน้าที่นี้เหมาะแก่กุนซือ มีหลากหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์หลอกล่อลวงให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความสับสน ซึ่งกุนซือจะต้องเลือกใช้ตราสัญลักษณ์นี้ให้เป็นประโยชน์เฉกเช่นในเวลาสงครามที่ทุกคนสวมใส่ชุดกิลด์เหมือนกันทั้งหมดแต่แบ่งแยกแต่ละฝ่ายด้วยรูปกิลด์ อาจจะใช้ตราสัญลักษณ์กิลด์เดียวกันกับฝ่ายตรงข้าม เพื่อหลอกล่อให้ฝ่ายตรงข้ามตายใจ นึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ก่อนดำเนินกลยุทธ์เข้าตีหรือป้องกันต่อไป กุนซือสามารถอัพตรารูปกิลด์ขึ้นได้โดยการเปิดเมนู สื่อสารชุมชน ขึ้นมา ( Alt + F ) แล้วจึงเลือกไปที่ พรรค คลิก อัพตรา ก็จะปรากฏรูปให้เลือกขึ้นมา การทำรูปกิลด์เอง สามารถทำได้โดยการใช้ไฟล์นามสกุล bmp ขนาด 32x32 Pixel เซฟไว้ที่ HyFlags ใน Hy Data ที่อยู่ใน Folder ที่ลงเกมไว้ (ค่า Default คือ C:Program FilesFunboxHY OnlineHy Data HyFlags) - เขียนประกาศทีม : สิ่งหนึ่งที่จะทำให้กิลด์ก้าวเดินต่อไปได้นั้นคือ สมาชิกกิลด์ กุนซือเหมาะสมยิ่งที่จะรับหน้าที่นี้ ในการใช้สติปัญญา และปลายปากกา เขียนประกาศให้แก่กิลด์ ซึ่งจะทำให้สมาชิกกิลด์คนอื่นๆ ทราบข่าวสารและการดำเนินการของกิลด์ในปัจจุบันแล้ว ยังสามารถใช้ประกาศกิลด์ในการประกาศระดมพล นัดหมายสำคัญ เชิญชวนทำกิจกรรมของกิลด์ และไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันภายในกิลด์ ซึ่งส่วนนี้มีผลต่อความสมัครสามัคคีกันภายในกิลด์เป็นอย่างยิ่ง และมีผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกิลด์ ซึ่งหากได้ใจสมาชิกกิลด์ทั้งหมดไว้แล้ว การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ก็เป็นเรื่องง่ายดายยิ่ง กุนซือสามารถเปลี่ยนประกาศกิลด์ได้โดยการเปิดเมนู สื่อสารชุมชน ขึ้นมา ( Alt + F ) แล้วจึงเลือกไปที่ พรรค คลิกหัวข้อ ป้ายประกาศ ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา แล้วจึงคลิก แก้ประกาศ ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าต่างนี้ - รับ / ยกเลิกภารกิจวังหลวง : การตัดสินใจเกี่ยวกับภารกิจในดันเจี้ยนพิเศษเช่นที่ราบสูงแดนหิมะ และหุบเหวเพลิงนั้น ผู้รับภารกิจวังหลวงเหล่านี้มาจะต้องคำนึงถึงระดับเลเวลเฉลี่ยของสมาชิกกิลด์เป็นสำคัญ ประกอบด้วยสิ่งตอบแทนเฉกเช่นหน้ากากกิลด์ที่เหมาะสมแล้ว นอกจากประมุขกิลด์ก็คงเป็นกุนซือ เพราะการรับภารกิจวังหลวงมานั้นต้องแน่ใจได้ว่าสมาชิกกิลด์ของตนนั้นสามารถกระทำได้ และได้รับของตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพราะหากตัดสินใจยกเลิกภารกิจวังหลวงที่สมาชิกกิลด์ไม่สามารถกระทำได้ออกไป ก็อาจทำให้เสียค่าชื่อเสียงของกิลด์ได้ กุนซือสามารถรับภารกิจวังหลวงได้ที่ ที่ป้ายประกาศในเมืองหยาวโจว ( ตำแหน่ง 7208,5864 )

4.ปราชญ์ทัพ

ในตำแหน่งดังกล่าวสามารถมีผู้ดำรงได้ 2 คน ซึ่งการจัดการของปราชญ์ทัพจะเกี่ยวข้องกับการหนุนกองกำลังของกิลด์ให้แข็งแกร่งด้วยการจัดการฝึกทัพให้คุ้นเคยกับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ปราชญ์ทัพ รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ ฝากคลัง เขียนจดหมายให้สมาชิกทั้งหมด รับ / ยกเลิกภารกิจวังหลวง เขียนประกาศทีม ฝากคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น ปราชญ์ทัพนั้นจะคอยดูแลงานส่วนหนึ่งจากกุนซือ ซึ่งพวกเขาจะคอยให้ความเห็นเมื่อกุนซือต้องการ และช่วยเหลือประสานงานอันมหาศาลของกุนซือให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี - รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ : การตัดสินใจรับสมาชิกและขับไล่สมาชิกนั้น ควรมอบให้แก่ปราชญ์ทัพ ในการคัดเลือกกลั่นกรองคนนนอกว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ ประวัติเป็นอย่างไร และอุดมการณ์เป้าหมายตรงกับความต้องการของกิลด์หรือไม่ เพราะการรับสมาชิกใช่ว่าจะรับเป็นศิษย์ได้โดยง่าย หากขาดการตรวจสอบที่ดี ย่อมอาจเป็นการรับไส้ศึกเข้าบ้านก็เป็นได้ ปราชญ์ทัพสามารถรับสมัครสมาชิกกิลด์ใหม่ได้โดยการเปิดเมนู สื่อสารชุมชน ขึ้นมา ( Alt + F ) แล้วจึงเลือกไปที่ พรรค คลิกหัวข้อ รายชื่อสมาชิก ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา แล้วจึงคลิก รับสมัคร ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าต่างนี้ แล้วใส่ชื่อผู้ที่จะเชิญเข้ากิลด์ให้ถูกต้อง

5. ขุนพล

ผู้นำกองกำลังหลักของกิลด์อันมีได้ 3 คน พวกเขานอกจากจะต้องมีฝีมือดีแล้ว จะต้องจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และกระทำตามคำสั่งของกิลด์ เพื่อให้งานของกิลด์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขุนพล รับศิษย์และขับไล่ศิษย์ ฝากคลัง เขียนจดหมายให้สมาชิกทั้งหมด ฝากคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น ขุนพลนั้นอาจจะรับงานคัดเลือกรับสมาชิกกิลด์จากปราชญ์ทัพมาก็ได้ แต่สิ่งที่ควรกระทำนั้นคือ การพาเหล่าศิษย์ของกิลด์ไปฝึกปรือในยุทธจักร เพื่อเฟ้นหาทหารที่เป็นเสมือนสหายรู้ใจที่สามารถร่วมรบอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ในยามศึกสงครามได้ และอาจจะจัดตั้งกองกำลังของตนเองเพื่อรับใช้กิลด์ในศึกสำคัญครั้งต่างๆ

6. องครักษ์

องครักษ์คัดเลือกจากสมาชิกกิลด์ทั้งหมด 5 คน ด้วยอำนาจหน้าที่ของพวกเขาในระบบนั้นมีน้อยนิด แต่หน้าที่อันแท้จริงขององครักษ์นั้นมีความสำคัญอยู่ในระดับต้นๆ เลยทีเดียว องครักษ์ รับศิษย์และขับไลลัง ฝากคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น องครักษ์ทั้ง 5 คนนั้น มิได้มีหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับระบบกิลด์ และหน้าที่ในการดำเนินการภายนอกของกิลด์ แต่กลับเป็นการดูแลภายในกิลด์ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งพวกเขาจะคอยเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งที่บัญชาลงมาให้เหล่าสมาชิกกิลด์กระทำตามไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญหน้าที่อีกประการหนึ่งของพวกเขาคือคอยตรวจสอบการดำเนินการของเหล่าสมาชิกกิลด์ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ว่า มีการทุจริตอันมิชอบหรือไม่ เพราะสายตาทั้ง 5 คู่นี้จะคอยสอดส่องและทำหน้าที่ติดต่ออย่างลับๆ แก่ประมุขกิลด์ เพื่อให้ทราบถึงไส้ศึกที่อาจปะปนอยู่ในกิลด์

7. ศิษย์

เหล่าบรรดาศิษย์ที่เหมือนกับทหารหลักของกิลด์ ที่จะคอยดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อนาคตของกิลด์ล้วนฝากไว้ที่ชนม์รุ่นหลังเช่นนี้เอง ศิษย์ ฝากคลัง ฝากคลังเงินของกิลด์

การจัดการที่โดดเด่น เหล่าบรรดาสมาชิกกิลด์ที่มิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ เลยนั้น จะถูกนำพาให้เป็นศิษย์ทุกคน ซึ่งเหล่าบรรดาศิษย์นั้นควรจะต้องรับฟังคำสั่งต่างๆ ของกิลด์ และดำเนินไปตามนั้นให้สำเร็จลุล่วงไป โดยเชื่อว่าหากกระทำผลงานเป็นที่โดดเด่น ประมุขกิลด์ก็อาจจะหมายตาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามความสามารถที่ได้แสดงออกมา

หน้าที่ของสมาชิกที่ทุกคนในกิลด์ควรกระทำ

- ฝากคลัง : การได้ไอเทมล้ำค่าที่เราไม่ต้องการหรืออาจมีเพียงพอแล้ว ควรจะมอบให้แก่ผู้อื่นภายในกิลด์ที่เขาขัดสนได้ใช้ โดยนอกจากจะนัดแลกเปลี่ยนด้วยการนัดพบเจอแล้ว ก็ยังสามารถใช้บริการ ฝากคลัง ได้ โดยฝากให้ผู้มียศตั้งแต่ องครักษ์ ขึ้นไปฝากลงคลังของกิลด์ เมื่อทำการฝากคลังแล้ว จะไม่สามารถถอนออกมาได้หากมิใช่ยศประมุขกิลด์หรือรองประมุขกิลด์ จึงทำให้เชื่อใจได้ว่า หากประมุขกิลด์หรือรองประมุขกิลด์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดแล้ว ไอเทมเหล่านั้นก็จะถูกมอบถึงมือให้แก่ผู้ขัดสนภายในกิลด์อย่างแน่นอน สมาชิกระดับองครักษ์ขึ้นไปสามารถฝากไอเทมลงคลังของกิลด์ได้ที่พ่อบ้านกิลด์ - ฝากคลังเงินของกิลด์ : สมาชิกทุกคนควรจะต้องช่วยเหลือค่าชำระดูแลกิลด์ เพราะเงินค่าชำระส่วนนี้มิใช่หน้าที่ของใครบางคน แต่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะช่วยให้กิลด์สามารถดำรงอยู่ได้ ดังนั้นการบริจาคเงินตำลึงเพียงน้อยนิดในแต่ละวันก็เท่ากับเป็นการต่อลมหายใจของกิลด์ให้อยู่ยืนยาว สมาชิกทุกคนสามารถฝากเงินลงคลังเงินของกิลด์เพื่อนำไปเป็นค่าชำระดูแลกิลด์ได้โดยการเปิดเมนู สื่อสารชุมชน ขึ้นมา (Alt + F) แล้วจึงเลือกไปที่ พรรค คลิกหัวข้อ ชำระเงิน ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา - ถวายราชสำนัก : สมาชิกทุกคนอาจถวายไอเทมที่มิได้ใช้ หรือหมดสภาพแล้วแก่ราชสำนัก เพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงของกิลด์ให้สูงขึ้น เพราะค่าชื่อเสียงของกิลด์เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มระดับเลเวลของกิลด์ ดังนั้นความก้าวหน้าของกิลด์จึงขึ้นอยู่กับการถวายสิ่งของแก่ราชสำนักด้วย สมาชิกทุกคนสามารถถวายเงินและไอเทมสู่วังหลวงเพื่อนำไปเพิ่มค่าชื่อเสียงของกิลด์ได้โดยการเปิดเมนู สื่อสารชุมชน ขึ้นมา (Alt + F) แล้วจึงเลือกไปที่ พรรค คลิกหัวข้อ ถวายต่อราชสำนัก ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา โดยสรุปทุกตำแหน่งหน้าที่ของสมาชิกกิลด์ล้วนสำคัญทั้งหมด ประการสำคัญในการดำรงกิลด์ให้คงอยู่สืบไป และขยับขยายความก้าวหน้ายิ่งใหญ่นั้นล้วนขึ้นอยู่กับทุกๆ คนในกิลด์ร่วมแรงร่วมใจ และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แล้วเราก็จะสามารถภูมิใจกับความยิ่งใหญ่ของกิลด์ได้ว่า เราเองก็เป็นสิ่งหนึ่งในความสำเร็จของกิลด์นั้น

********************************* "ทีมงาน หวงอี้ออนไลน์"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!