Youda Survivor

Youda Survivor
Falseโดย ;

เกมส์ปลูกผัก เกมปลูกผัก ตัวละครเอกสำคัญ นกบินมากินน้ำ แล้วจะได้ไข่ เก็บจนกว่าครบที่ระบุไว้แต่ละด่าน ถึงจะปลดล็อคไปด่านต่อไป