ไซเบอร์ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ผลการค้นหาคำศัพท์

ไซเบอร์

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

ไซเบอร์

คำเต็มภาษาอังกฤษcyber

คำอ่านไซเบอร์

ความหมายเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเทอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต

กำลังโหลดข้อมูล