แท็ก

die down

die down ใหม่ล่าสุด

ฝรั่งพูดคนไทยงง : die down

ฝรั่งพูดคนไทยงง : die down

กริยา die เป็นกริยาที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่าหมายถึง ตาย โดยสามารถตามด้วยบุพบทได้บางตัว เช่น of หรือ from + สาเหตุของการตาย เช่น His grandpa died of natural causes. คุณปู่ของเขาตายด้วยโรคชรา

เปิดอ่าน4,403