กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม

กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม

กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

บทอาศิรวาท เฉลิมพระชนมพรรษา มิ่งมหาราชินีศรีแผ่นดิน

 

"เฉลิมขวัญพระชันษาพระราชินี ลุดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติศัย
พระแม่มิ่งขวัญสยามอร่ามไทย แซ่ซ้องไกลทั่วโลกาหล้าอัศจรรย์
พระเมตตากรุณาราชกิจ นิรมิตชนร่มเย็นเพ็ญสุขสันต์
ศิลปาชีพโครงการสานอนันต์ ศาสตร์ศิลป์สรรค์วัฒนธรรมงามบารมี
นบอัญเชิญเทพไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพิพิธพรพร่างฟ้าพราวราศี
ยั่งยืนยงเคียงคู่องค์ภูบดี ราษฎร์ภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

วารี ไตรเพิ่ม ผู้ประพันธ์ กลอนวันแม่

๔ ก.ค. ๕๕

"สิริสวัสดิ์พิพัฒน์เฉลิมพระชันษา มิ่งมหาราชินีศรีสยาม
ที่สิบสองสิงหาฤกษ์เกริกพระนาม ราษฎร์ทั่วคามเทิดพระคุณบุญบารมี
พระทรงงานนับคณาค่าไพศาล สรรค์โครงการเกียรติปรากฏยศศักดิ์ศรี
ศิลปาชีพขจรจรุงรุ่งปฐพี เกื้อชีวีโลกชื่นชมนิยมไกล
อัญชลีพระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพิพิธพรบวรไสว
พระแม่มิ่งขวัญกษัตริย์ฉัตรไผท ชโยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 

วารี ไตรเพิ่ม ผู้ประพันธ์ กลอนวันแม่

๔ ก.ค. ๕๕

 

กลอนวันแม่ กลอนวันแม่แห่งชาติ กลอนวันแม่ 2560 คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่