กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม

กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม

กลอนวันแม่ 12 สิงหาคม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บทอาศิรวาท เฉลิมพระชนมพรรษา มิ่งมหาราชินีศรีแผ่นดิน

 

"เฉลิมขวัญพระชันษาพระราชินี ลุดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติศัย
พระแม่มิ่งขวัญสยามอร่ามไทย แซ่ซ้องไกลทั่วโลกาหล้าอัศจรรย์
พระเมตตากรุณาราชกิจ นิรมิตชนร่มเย็นเพ็ญสุขสันต์
ศิลปาชีพโครงการสานอนันต์ ศาสตร์ศิลป์สรรค์วัฒนธรรมงามบารมี
นบอัญเชิญเทพไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพิพิธพรพร่างฟ้าพราวราศี
ยั่งยืนยงเคียงคู่องค์ภูบดี ราษฎร์ภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

วารี ไตรเพิ่ม ผู้ประพันธ์ กลอนวันแม่

๔ ก.ค. ๕๕

"สิริสวัสดิ์พิพัฒน์เฉลิมพระชันษา มิ่งมหาราชินีศรีสยาม
ที่สิบสองสิงหาฤกษ์เกริกพระนาม ราษฎร์ทั่วคามเทิดพระคุณบุญบารมี
พระทรงงานนับคณาค่าไพศาล สรรค์โครงการเกียรติปรากฏยศศักดิ์ศรี
ศิลปาชีพขจรจรุงรุ่งปฐพี เกื้อชีวีโลกชื่นชมนิยมไกล
อัญชลีพระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพิพิธพรบวรไสว
พระแม่มิ่งขวัญกษัตริย์ฉัตรไผท ชโยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 

วารี ไตรเพิ่ม ผู้ประพันธ์ กลอนวันแม่

๔ ก.ค. ๕๕

 

กลอนวันแม่ กลอนวันแม่แห่งชาติ กลอนวันแม่ 2560 คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook