อา​เซียน 360 องศา

อา​เซียน 360 องศา
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน วันนี้ขอหยิบหนังสือดีๆ ที่กำลังอินเทรนด์มาให้ชาวหนอนหนังสือลองอ่าน กับ "อาเซียน 360 องศา" รวบรวมเนื้อหาโดยฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิศาตร์ และโอกาสดีๆ มากมาย ที่จะเกิดขึ้นแก่คนไทยและประเทศไทย เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus