ความมหัศจรรย์ของน้ำมะพร้าว

ความมหัศจรรย์ของน้ำมะพร้าว
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหาว่ากันว่าน้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่สุด เพราะนอกจากในลูกมะพร้าวจะมีน้ำหอมๆแล้ว ยังมีเนื้อมะพร้าวอีกด้วย ทำไมมะพร้าวถึงมหัศจรรย์ขนาดนี้ค่ะเนี้ย


เชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุด ก็เพราะว่ากว่าจะได้น้ำมะพร้าวนั้น รากต้องดูดน้ำและสารอาหารจากดินผ่านการกลั่นกรอง ผ่านชั้นของเนื้อเหยื่อ และเซลล์ต่างๆของเนื้อไม้ หลายต่อหลายชั้น จนขึ้นไปสู่ยอดมะพร้าวและซึมซับไปลูกมะพร้าวส่งผลให้ลูกมะพร้าวหนึ่งลูกเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารมากมายและมีความสะอาด บริสุทธิ์ ไร้สิ่งเจือป่นค่ะ น้ำมะพร้าวจึงเป็นเครื่องดื่มที่ให้เกลือแร่ได้อย่างมากมายค่ะ เนื่องมาจากอุดมไปด้วยโพเเทสเซียมและสารละลายไอโซโทนิก ทั้งยังเป็นน้ำชนิดเดียวที่สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อทดแทนการขาดน้ำได้ด้วยค่ะ