เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

 

 

นายปกรณ์ ออไอศูรย์, นายอานนท์ สอนทิม, นายไกรวิชญ์ รัตนกุญชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ อ. ศิริลักษณ์ ศรีธิธง อ.เกือกูล วงษ์เสรี เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้

พลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงหันมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในการประดิษฐ์และสร้างเครื่องโดยใช้ชื่อว่า เครื่องทำน้ำอุ่น "อุ่นกายประหยัดพลังงานด้วยแสงอาทิตย์"

หลักการและขั้นตอน เครื่องทำน้ำอุ่นมีส่วนประกอบคือ แผ่นรับแสงอาทิตย์และถังเก็บน้ำ โดยแผงรับแสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่รับและถ่ายเทความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์ให้กับน้ำโดยผ่านท่อทองแดง ส่วนถังเก็บน้ำร้อน ทำหน้าที่เก็บน้ำร้อนเพื่อนำไปใช้

ประโยชน์ในการใช้งาน การใช้น้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นการประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bectero.com

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus