วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ

วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ

 

 

 ชื่อ : วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ
ผู้เขียน : Philip Carter 
สำนักพิมพ์ : brain genius
ราคา : 185

เรื่องย่อ

ฟิศสมอง เพิ่มพลัง IQ ของคุณสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะ ด้านความคิดสร้างสรรค์สุดยอดแห่งความจำ การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงตรรกะและเป็นเหตุเป็นผล พัฒนาสมองซีกซ้านและขวา และเพิ่มระดับเชาวน์ปัญญาของคุณอย่างได้ผล

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus