นิด้า จัดงานเนื่องในโอกาส 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์

นิด้า จัดงานเนื่องในโอกาส 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และทายาทศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญในการก่อตั้งสถาบัน และอดีตอธิการบดีของสถาบัน

ในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รวมทั้งศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม มณีโรจน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย" แขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕