หลักสูตรด้านการโรงแรมวิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรด้านการโรงแรมวิทยาลัยดุสิตธานี
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านการโรงแรมระหว่างโรงเรียนการโรงแรมโลซานและวิทยาลัยดุสิตธานี

 

กรุงเทพ - วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดยดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ด้วยการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติกับโรงเรียนการโรงแรมโลซาน โรงเรียนการโรงแรมชั้นนำของโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันการพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ในปีการศึกษา 2555 นี้

 

คุณชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ดุสิตมีความยินดีที่จะได้โรงเรียนการโรงแรมโลซานเข้าเป็นพันธมิตร ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เราคาดหมายว่าประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมไปถึงทางด้านการศึกษาด้วย โดยทางดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการและโรงแรมของไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ความร่วมมือกับโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สถาบันการโรงแรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลกในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีในการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยังนำมาซึ่งโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่จะได้รับทั้งความรู้และประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมในระดับนานาชาติ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 สถาบัน

ความร่วมมือนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างจุดเด่นของวิทยาลัยดุสิตธานีและของโรงเรียนการโรงแรมโลซาน เข้าด้วยกัน อันจะทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยอย่างเด่นชัด

คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า วิทยาลัยดุสิตธานี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เป็นพันธมิตรกับโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสากลของโลซานกับการบริการอันเป็นเอกลักษณ์เด่นแบบไทย ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ รวมไปถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทที่จะเปิดในปี พ.ศ.2555 นี้ ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการในระดับประเทศและภูมิภาคในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่วิทยาลัยเอง และจะได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานในโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำอย่างเต็มที่ 2 ช่วงเวลา คือในระดับปฏิบัติการทั่วไปและในระดับงานบริหารอีกด้วย คุณวีรา กล่าวเสริม

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ และเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2555 แล้ว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 3617811-3 ต่อ 146-148 หรือ อีเมลล์ marketing@dtc.ac.th

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ หลักสูตรการโรงแรม