รัฐบาลจีนมอบทุน วุฒิปริญญาโท-เอก

รัฐบาลจีนมอบทุน วุฒิปริญญาโท-เอก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University) ในประเทศจีน
รัฐบาลจีนมอบทุนการศึกษาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นักเรียนนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกเข้าศึกษาต่อและดำเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน

ทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวจีนและชาติอื่น ๆ ทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและทั่วโลกในด้านการศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ
- มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
- ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาเอก
- ผู้สมัครจะมีความสามารถทางภาษาจีน สามารถใช้ในการสื่อสารและการเรียนได้เป็นอย่างดี
- นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในประเทศจีนในปัจจุบันไม่มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินทุนอื่น ๆ ในประเทศจีนระหว่างปีการศึกษา 2012-2013

ระยะเวลาของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 3 ปี และปริญญาเอก 4 ปีนับจากวันที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนอาจต้องเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ของทุนเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์ของทุน
- อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุน ระดับปริญญาโท 1,700 หยวน และปริญญาเอก 2,000 หยวน
- ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนรัฐบาลจีนเป็นผู้ออกให้
- สภาทุนการศึกษาของจีนช่วยดูแลจัดการในเรื่องการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
- ที่พักฟรีในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบในระบบการสมัครออนไลน์ โดยทำการลงทะเบียนและสมัครทางออนไลน์เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้สมัคร ได้ที่ http://laihua.csc.edu.cn หลังจากที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร จะต้องคลิกที่ปุ่ม "ส่ง" (submit) และพิมพ์ใบสมัครออกมา
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครไปยังผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ข้างล่าง เอกสารที่ยื่นสมัครจะไม่ถูกส่งกลับ

เอกสารประกอบการสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมด้วยรูปถ่ายล่าสุด
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริงและประกาศนียบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- จดหมายรับรองจากอาจารย์ในสถานศึกษาระดับสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
- พรินต์รหัสประจำตัวผู้สมัครขอทุน พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
เอกสารข้างต้นจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาอื่นต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหนานจิงเริ่มมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.2008
มหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนภายใต้การดูแลโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1902 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีผลงานทางวิชาการโดดเด่น
มหาวิทยาลัยหนานจิงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหนานจิงซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีน วิทยาเขตกว้างขวางล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี การเดินทางสะดวก

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยหนานจิงที่ http://hwxy.nju.edu.cn/English/Default.aspx ภายในเดือนมีนาคมปี 2012 เริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กันยายนปี 2012

ยื่นใบสมัครได้ที่ Miss Zhou Chunyue, Scholarship Coordinator, Institute for International Students, Nanjing University, 22 Hankou Rd, Nanjing, P.R.C. 210093
Tel: +86-25-83593586
Fax :+86-25-83316747
E-mail: zhoucy@nju.edu.cn

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus