เภสัชฯ ศิลปากร เลื่อนสอบ Direct Admission โดยไม่มีกำหนด

เภสัชฯ ศิลปากร เลื่อนสอบ Direct Admission โดยไม่มีกำหนด
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

 

          เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทำให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กอรปกับสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นและไม่แน่นอน ทั้งสนามสอบกรุงเทพฯและนครปฐม โดยเฉพาะช่วงวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ที่คณะวิชาจะดำเนินการสอบ และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้


        เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง และความเสมอภาคในการคัดเลือกของผู้เข้าสอบ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกโดยการสอบตรง (Direct Admission) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะจัดในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ไปอย่างไม่มีกำหนด โดยกำหนดการสอบใหม่จะประกาศให้ทราบ ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.pharm.su.ac.th หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลง


        ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอด จนในที่สุด ต้องประกาศเลื่อนการสอบดังกล่าว ทางคณะวิชาขออภัยเป็นอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น