ประกาศรางวัล บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! แจกของรางวัล

ประกาศรางวัล บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! แจกของรางวัล

บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชวนคุณร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลมากมาย เพียงตอบคำถามด้านล่าง ตอบถูกมากสุดลุ้นรับของรางวัลกว่า 50 รายการ

ของที่ระลึกจาก วัน-ทู-คอล!

 

เสื้อยืด 5 ตัว

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่

1. คุณ วิไล วิไลมงคล
2. คุณ สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม
3. คุณ ณัฐธิดา ถาวรพรหม
4. คุณ นฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ
5. คุณ นูรอัยนีย์ เจ๊ะปูเต๊ะร่ม 10 คัน

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่

1. คุณ ปัญจมาศ กำลังดี
2. คุณ วิภาวี วงศ์สิริศักดิ์
3. คุณ ผกาพรรณ สงเดช
4. คุณ ภาณุมาศ คงประเสริฐ
5. คุณ ปภาวรินท์ สุขเลิศผล
6. คุณ รวีวรรณ จันทร์แก้ว
7. คุณ ชิดชนก พรมรัตนะ
8. คุณ พุวัสสา ประพฤทธิ์ตระกูล
9. คุณ สมหญิง มหาเพชร
10. คุณ กันยา พากเพียร

Zip lock 30 ใบ

 

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่

1. คุณ ครองขวัญ วัฒนกูล
2. คุณ ภาวิดา ธนกุลแก้วจินดา
3. คุณ พิพัฒน์ฑงศ์ พุ่มพวง
4. คุณ อิสริยา ปัญญาเฟือน
5. คุณ ยุทธภูมิ คำวงศ์
6. คุณ ศิวาพร รังผึ้ง
7. คุณ พีทัศยุทธ ปั้นประสม
8. คุณ อิศราภรณ์ เสริมบุญทรัพย์
9. คุณ ณัฐสุดา คุณแสง
10. คุณ จตุพร เจริญศิริ
11. คุณ สุวภัทร ปาคำ
12. คุณ วนิดา ทะประสิทธิ์จิต
13. คุณ ธารารัตน์ พลาจีน
14. คุณ ศุภาลักษณ์ ละม่อม
15. คุณ ศิรินทร ต.หิรัญญากร
16. คุณ พัชนี สมุทรัตน์
17. คุณ มลฤทัย แก่นอูด
18. คุณ ปรียาภรณ์ วงษ์มณี
19. คุณ มัหฟุูเซาะห์ มะสาและ
20. คุณ ปาริชาต ทยาพัชร
21. คุณ กิติพงษ์ ผลพันธิน
22. คุณ ศิริรัตน์ บัวทอง
23. คุณ นิตยา หวังดี
24. คุณ ภัทราวดี สีหราช
25. คุณ วรรณภา ศรีอำไพ
26. คุณ เชษฐ์สุดา เลนะนันท์
27. คุณ รัศมี มูฮำหมัด
28. คุณ สมฤดี บุญธรรมรักษา
29. คุณ อุเทน บุญสุวรรณ
30. คุณ พงศ์สิทธิ์ ไชยฮะนิจ

เพียงเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลการติดต่อปัจจุบัน ตอบคำถาม 3 ข้อด้านล่างนี้
*ในกรณีที่มีผู้ตอบถูกมากกว่า 1 ท่าน ระบบจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2554
เฉลยคำตอบ และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 17 กันยายน 2554 ทางหน้าเว็บนี้

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus