หลักสูตร Diploma of Hospitality Management

หลักสูตร Diploma of Hospitality Management
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

แนะนำหลักสูตร Diploma of Hospitality Management, Queenstown Resort College - New Zealand


 

EduWorld ขอแนะนำหลักสูตร Diploma of Hospitality Management ของสถาบัน Queenstown Resort College(QRC) ประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือกับสถาบัน International College of Management, Sydney และ Cesar Ritz Colleges, Switzerland และสามารถเชื่อมต่อไปสู่คุณวุฒิระดับสูงได้ทั่วโลก หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านงานบริการและงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานในโรงแรม รวมถึงการได้ฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน(Internship) 6 - 9 เดือนด้วย

เมื่อจบหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่ Cesar Ritz College, Switzerland และเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับปริญญาตรี Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management จาก Cesar Ritz College

ระยะเวลาในการศึกษา : 2 ปีการศึกษา

วันเปิดเรียนปี 2012 : 9 ม.ค. / 10 เม.ย. / 9 ก.ค. / 1 ต.ค.

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป (หากนักเรียนไม่มีคะแนน IELTS สามารถเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาที่มีความร่วมมือกับ QRC ได้)

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EduWorld
สาขาจามจุรีสแควร์ โทร.0-2657-6401-2 สาขาปิ่นเกล้า โทร.0-2884-5101-2

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus