สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน การโรงแรมติดอันดับท็อปของโลก

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน การโรงแรมติดอันดับท็อปของโลก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

 

ตัดสินได้ยากว่าสถาบันการศึกษาใดดีที่สุดในสาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในแหล่งการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีโรงเรียนธุรกิจดี ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญยากจะหาใครทัดเทียมในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดนี้

โรงเรียนสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับแนวหน้าในสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่
1.International School of Business Management - ISBM
2.SHMS-Swiss Hotel Management School
3.IMI University Centre
4.Les Roches-Hotel Management School
5.IHTTI School of Hotel Management
6.DCT-Swiss Hotel/Hospitality Management School
7.CESAR RITZ
8.Lausanne Hotel School
9.Swiss School of Hotel and Tourism Management
10.Glion Institute of Higher Education

Swiss Hotel Management School (SHMS) เป็นโรงเรียนการบริหารการโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาอังกฤษ และคนไทยรู้จักกันมาก
โปรแกรมการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติประกอบด้วยการเรียนและการฝึกงาน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารการโรงแรมระหว่างประเทศ (Bachelor is Degree (BA Hons) in International Hospitality Management) รวมทั้งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีทางเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของสมาคมโรงแรมและที่พักของสหรัฐอเมริกา (AH&LA)
สวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงความเป็นเลิศด้านการศึกษาสาขาบริหารการโรงแรมมานานกว่า 100 ปี มีการจัดสร้างโรงแรมหรูแห่งแรก ๆ ในโลกขึ้นที่นี่
Caux-Palace เคยเป็นโรงแรมสุดหรูใหญ่ที่สุดในยุคหนึ่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน SHMS พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทคในการเรียนการสอนและการฝึกทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกสมัครเข้าเรียนทุกปี บรรยากาศในการเรียนสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงภายในโรงแรมที่วิทยาเขตโก มองโทรซ์ (Caux-Montreux)
เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และความเชี่ยวชาญทางภาษา
กว่า 10 ปีที่ผ่านมานักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงสร้างวิทยาเขตใหม่ที่เมืองเลย์ซิน (Leysin) เป็นสกีรีสอร์ตยอดนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลพ์ เพื่อแบ่งเบาภาระนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มทะลักขึ้นในแต่ละปี มีสถานที่เรียน ฝึกภาคปฏิบัติ และที่พักนักศึกษากว่า 600 คนอาศัยอยู่รวมกันในวิทยาเขต
วิทยาเขต Caux-Montreux สอนระดับประกาศนียบัตร (Diploma) และอนุปริญญาชั้นสูง (Higher Diploma) ส่วนวิทยาเขต Leysin สอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญาชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญาโท
ค่าเล่าเรียน
ประกาศนียบัตร 23,400 ฟรังก์สวิส
ปริญญาตรี 25,400 ฟรังก์สวิส
ปริญญาโท 28,400 ฟรังก์สวิส
อนุปริญญาโท 24,400 ฟรังก์สวิส
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาตรี 400 ฟรังก์สวิส/สัปดาห์
ห้องพักของนักศึกษาพร้อมบริการอาหารวันละ 3 มื้อ 7 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์มีเพียง 2 มื้อ คือมื้อกลางวันและเย็น มีโอกาสเลือกกินได้ทั้งร้านอาหารบุฟเฟ่ต์บริการตนเอง ร้านอาหารฝรั่งเศส Le Caux-Palace หรือร้าน Trendz ที่มีอาหารนานาชาติให้เลือกสรร
นักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวในหอพักนักศึกษาทำอาหารกินกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดสุดสัปดาห์
ถึงแม้ว่าโปรแกรมการศึกษาจะเรียนและฝึกอบรมในระดับเข้มข้น แต่ยังมีเวลาเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสันทนาการที่มีทางเลือกหลากหลายในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งกีฬา กิจกรรมยามว่าง และแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมเมืองที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และยังสะดวกเรื่องการเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
สถานที่ติดต่อ
Swiss Hotel Management School
"Caux-Palace"
CH-1824 Caux/Montreux
Switzerland
โทรศัพท์ +41 21 962 9555
โทรสาร +41 21 962 9556
อีเมล์ : info@shms.com
เว็บไซต์ : www.shms.com
หรือ Swiss Education Group
518/5 ชั้น M อาคารมณียา เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 652 1481
โทรสาร +66 2 652 1482
อีเมล์ : thai@swisseducation.com
ทางเลือกมากมายจริง ๆ สำหรับผู้สนใจเรียนต่อการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ สถาบันฮอตฮิตอีกแห่งคือ International School of Business Management หรือ ISBM Hotel Management School shortly (ISBM) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านสาขาวิชาบริหารการโรงแรม วิทยาเขต 2 แห่งอยู่ในเมืองลูเซิร์น (Lucerne) คือ วิทยาเขต Littau และวิทยาเขต Weggis
ที่นี่เป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจการโรงแรมดีที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรระดับโลก ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
โปรแกรมการศึกษามีความยืดหยุ่นสูง สามารถเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงปริญญาโท MBA
เลือกเรียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา แต่ละปีมีการเรียนการสอน 6 เดือน และฝึกงาน 6 เดือน การเรียนหลักสูตรบริหารการโรงแรมจะได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและเข้าใจกระแสความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้จบการศึกษาสามารถเลือกทำงานในสายงานหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ในทุกประเทศทั่วโลก หลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียน 4 ปี และปริญญาโท MBA เรียน 2 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
Certificate in Hospitality Management
Diploma in Hospitality Management
Higher Diploma in Hospitality Management
Bachelor of Business Administration (BBA) in Hospitality Management
Post Graduate Diploma in Hospitality Management
Master of Business Administration (MBA) in Hospitality Management (MBA)
ค่าใช้จ่ายต่อปี รวมค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าห้องพัก และค่าประกันสุขภาพ

ปี 1 Certificate 21,000 ฟรังก์สวิส
ปี 2 Diploma 9,500 ฟรังก์สวิส
ปี 3 Higher Diploma 9,500 ฟรังก์สวิส
ปี 4 BBA 9,500 ฟรังก์สวิส
ปี 5 PGD 9,500 ฟรังก์สวิส
ปี 6 MBA 9,500 ฟรังก์สวิส
นักศึกษาต่างชาติบางรายได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 1 ทุนละ 3,000 ฟรังก์สวิส ทุนการศึกษาในปี 2 ทุนละ 3,000 ฟรังก์สวิส และตลอดระยะเวลา 6 เดือน/ปี ที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างด้านธุรกิจการโรงแรม/ท่องเที่ยว เป็นประโยชน์มาก มีรายได้ตกประมาณปีละ 12,000-14,500 ฟรังก์สวิส
การฝึกงานมักเป็นงานด้านบริการ เช่น งานในโรงแรมหรือร้านอาหาร ในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนที่พูดภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน ส่วนใหญ่อยู่ในลูเซิร์น ซูริค เจนีวา หรือทิซิโน (Ticino) ขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษาและประสบการณ์การทำงานของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกฝึกอบรมในห้องครัว งานบริการ แม่บ้าน หรือพนักงานแผนกต้อนรับ มีโอกาสสำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ที่อังกฤษ สหรัฐ ดูไบ หรือประเทศอื่น ๆ

สถานที่ติดต่อ
International School of Business Management-ISBM Switzerland
Luzernerstrasse 127-6014 Littau - Luzern - Switzerland
โทรศัพท์ +41 (0)412504441
โทรสาร +41 (0)412504413
อีเมล์ : isbm@isbm-school.com
เว็บไซต์ : www.isbm-school.com

ดาวน์โหลดคอลัมน์นี้ลงมือถือได้ทันทีพิมพ์ 56003184 แล้วส่ง SMS มาที่ 4849699, 4264444 หรือ 4899899

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus