สมาคมฝรั่งเศสเปิดสอนหลักสูตรวุฒิบัตร "วิชาภาพยนตร์"

สมาคมฝรั่งเศสเปิดสอนหลักสูตรวุฒิบัตร "วิชาภาพยนตร์"
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดสอนหลักสูตรวุฒิบัตร วิชาภาพยนตร์ สำหรับผู้สนใจทางด้านการจัดทำภาพยนตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การ สร้างภาพยนตร์ที่จะนำไปสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือสร้างความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในโลกภาพยนตร์ โดยมีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณนนทรีย์ นิมิตรบุตร ผู้กำกับชื่อดังเป็นที่ปรึกษาโครงการ หลักสูตรวิชาภาพยนตร์นี้ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องส่งผลงานภาพยนตร์เพื่อจบหลักสูตร โดยผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองโดยศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2554 ทุกวันเสาร์เวลา 10.00 - 13.00 น. และ14.00 - 17.00 น. โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และสนใจงานทางด้านภาพยนตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-670-4222 หรืออีเมล์ sitanant.srichanthuk@alliance-francaise.or.th หรือเว็บไซต์ www.alliance-francaise.or.th

ที่มา "การศึกษาวันนี้"