มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ เด่น ป.โท การจัดการ

มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ เด่น ป.โท การจัดการ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

 

เป็นสถาบันที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการสำรวจความพอใจของนักศึกษาในสถาบันการ ศึกษาชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ (University of Leicester) ขึ้นชื่อเป็นอันดับสองในด้านหลักสูตรเรียนทางไกลระดับอุดมศึกษาในประเทศ อังกฤษ หลักสูตรเรียนทางไกลส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนระหว่าง 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับระดับและสาขาที่เลือก
มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1921 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร และเป็นสถาบันที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการสำรวจความพอใจของนักศึกษาในสถาบัน การศึกษาชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร
ที่สำคัญคือมีความโดดเด่นอย่างมากในสาขาวิชาการจัดการ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก อัตราการแข่งขันเข้าเรียนต่อค่อนข้างสูง
โรงเรียนการจัดการ (School of Management) เปิดการเรียนการสอนด้านการจัดการตั้งแต่ปี 1989 หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่หลักสูตรเรียนเต็มเวลาและเรียนออนไลน์ที่ได้ รับการตรวจประเมินและรับรองโดย the Association of MBAs (AMBA)
หลักสูตรการศึกษาทางไกลระดับปริญญาโทในโรงเรียนการจัดการ มีดังนี้
-Masters in Business Administration (MBA)
-MSc in Finance
-MSc in Management
-MSc in Marketing
-Professional Diploma in Management
ทางเลือกของการศึกษาหลักสูตร MBA มีหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรเฉพาะทางสาขาต่อไปนี้ Employee Relations, Finance, IT Management, Marketing หรือ Quality Management
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 24-60 เดือน เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา (เกียรตินิยม) ในอังกฤษ หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน (เฉพาะหลักสูตร MBA ต้องเป็นผู้จัดการหรือซูเปอร์ไวเซอร์อย่างน้อย 3 ปี) ผลสอบ IELTS 6.5 หรือ TOEFL 600
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการจัดการ ระยะเวลาเรียน 12-24 เดือน เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตร GCSE เกรด C คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หรือสอบ GCE "A" Level
การเรียนทางไกลเป็นประตูเปิดสู่อาชีพใหม่หรือช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำ งานในบทบาทหน้าที่ปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ใหม่ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ระหว่างที่ทำงาน ขณะเดียวกันผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะนำประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบใน ขณะทำงานเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเองด้วย

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2011/2012
-MBA 8,165 ปอนด์ (391,920 บาท)
-MSc Finance 7,590 ปอนด์ (364,320 บาท)
-MSc Marketing 7,590 ปอนด์ (364,320 บาท)
-MSc Management 7,020 ปอนด์ (336,960 บาท)
-Professional Diploma in Management 5,400 ปอนด์ (259,200 บาท)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับนี้ไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าเช่าห้องพัก ค่าครองชีพและรายจ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

เกี่ยวกับสถาบัน...มหาวิทยาลัยเลสเตอร์เป็นหนึ่งในโรงเรียนการจัดการที่ใหญ่ ที่สุดในสหราชอาณาจักร ขณะนี้มีนักศึกษากว่า 8,000 คน กำลังศึกษาหลักสูตรการจัดการ การันตีด้วยประสบการณ์การสอนหลักสูตรเรียนทางไกลที่มีคุณภาพสูงกว่า 20 ปี
รูปแบบการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสูง และสนับสนุนการเรียนรู้และความเข้าใจ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อบรรลุจุดประสงค์ทางการศึกษาที่ แตกต่างกัน
นักศึกษาทางไกลมาจากทั่วทุกมุมโลกเป็นส่วนสนับสนุนให้สังคมนักศึกษาหลัก สูตรบริหารธุรกิจและปริญญาโทด้านการจัดการมีความเป็นสากล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เมื่อภาควิชาได้รับใบสมัครแล้วจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัด สัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมที่
School of Management
Ken Edwards Building
University of Leicester
University Road, Leicester
LE1 7RH United Kingdom
Tel.: +44 (0) 116 252 5520
Fax: +44 (0) 116 252 3949
E-mail: ulsm@le.ac.uk
Website: www2.le.ac.uk

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus