อินโดฯ มอบทุนปริญญาโท 3 ปี

อินโดฯ มอบทุนปริญญาโท 3 ปี
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาไทย สาขาวิชามนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ เกษตรวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้ชื่อ "Developing Countries Partnership Scholarship" ซึ่งในปีนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย จะรับผิดชอบในเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือ และค่าตั๋วเดินทางกลับประเทศเมื่อศึกษาจบ
วัตถุประสงค์การมอบทุน
ทุนดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซีย มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศพันธมิตรของอินโดนีเซีย รวมไปถึงความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทางรัฐบาลอินโดนีเซีย เริ่มมอบทุนให้กับประเทศในกลุ่มตั้งแต่ปี 1993 เป็นทุนระดับปริญญาโท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2002 หลังจากหมดยุคสงครามเย็น ทุนของรัฐบาลอินโดนีเซีย ก็ถูกขยายไปให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อย่างเช่น ประเทศไทย ฟิจิ เกาหลีใต้ ซูรีนัม กูยานา ตุรกี เวียดนาม วานูอาตู จนถึงปี 2010 มีนักเรียนส่งใบสมัครมากถึง 582 คน จาก 53 ประเทศ
โปรแกรมการเรียน
ทุนที่ให้นี้ เป็นทุนระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 ปี โดยปีแรกใช้เวลาไปกับการเรียนภาษาอินโดนีเซีย (8 เดือน) และเตรียมพร้อม (4 เดือน) ส่วนอีก 2 ปีที่เหลือ เป็นการเรียนในโปรแกรมดังปรากฏข้างล่างนี้
a. มนุษย์ศาสตร์
(1) Literary Studies
(2) Linguistics
(3) History
(4) Philosophy
(5) Anthropology
(6) Performing arts

b. วิทยาศาสตร์
(1) Biology
(2) Physics
(3) Geography
(4) Remote sensing
(5) Computer

c. วิทยาศาสตร์เกษตร
(1) Agricultural Economics
(2) Agronomy
(3) Soil Science
(4) Plant Pathology
(5) Entomology
(6) Forestry
(7) Animal Science
(8) Veterinary Science
(9) Agricultural Engineering
(10) Food Science & Technology
(11) Estate Corp Product Technology

d. วิทยาศาสตร์สังคม
(1) Public Administration
(2) Political Science
(3) Sociology
(4) Psychology
(5) Economic Development Study
(6) Management Science

e. วิศวกรรมศาสตร์
(1) Chemical Engineering
(2) Civil Engineering
(3) Architectural Engineering
(4) Electrical Engineering and Informatics
(5) Mechanical Engineering
(6) Geological Engineering
(7) Naval Architect Engineering
(8) Environmental Engineering
(9) Informatics Engineering

f. ศึกษาศาสตร์
(1) Education Management
(2) Education Research and Evaluation
(3) Social Science Education
(4) Vocational and Technology Education
(5) Out of school (Continuing Education)
(6) Applied Linguistics
การทำวิจัย
ในเรื่องของการทำวิจัย ควรจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในประเทศอินโดนีเซีย แต่ว่า อาจจะหาข้อทำวิจัย จากประเทศตนเอง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักศึกษา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ภาษา
การเรียนการสอน รวมถึงวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอินโดนีเซีย
ประโยชน์ที่ได้รับจากทุน
- ในขณะที่ศึกษาภาษาอินโดนีเซีย และโปรแกรมเตรียมพร้อม นักศึกษาจะได้รับเงิน 1,000,000 รูปีย์ ต่อเดือน ในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาจะได้รับเงินเป็นรายเดือน ดังนี้
o ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 1,000,000 รูปีย์
o การทำวิจัย 3,000, 000 รูปีย์
o ค่าหนังสือเรียน 2,000,000 รูปีย์
หมายเหตุ 1,000 รูปีย์ (อินโดนีเซีย) ประมาณ 3.3 บาท
ค่าเล่าเรียนทั้งหมด จะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การประกันสุขภาพ
นักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้สิทธิ์ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี กับศูนย์ตรวจสุขภาพของรัฐ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่นักศึกษา จะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่นทันตแพทย์ และจักษุแพทย์ นักศึกษา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
เงื่อนไขของผู้สมัครขอรับทุน
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ใบรับรองผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
3. ผลคะแนน TOEFL 450
4. ใบรับรองสุขภาพจากประเทศของตนเอง
5. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
ขั้นตอนการสมัคร
1.ผู้สมัครจะได้รับการรับรองจากต้นสังกัดของตัวเอง
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kbri-bangkok.com หรือ www.knb.diknas.go.id
3.เอกสารทุกใบ ต้องส่งไปที่
Head, Bureau of Planning and International Cooperation
Ministry of National Education of the Republic of Indonesia
C Building, 7 th Floor
Jalan Jenderal Sudirman -Senayan, Jakarta 10270
Tel/Fax : (62-21) 5738181, 5709446/45
หรือ
Director of Public Diplomacy
Ministry of Foreign Affairs
Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta
Tel : (62-21) 3813480
FAX : (62-21) 6858035
วันหมดเขตรับสมัคร
10 พฤษภาคม 2554

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจากทางทีมงาน Sanook! Campus

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus