40 สาว...ดาวโรงเรียน (part 1)

40 สาว...ดาวโรงเรียน (part 1)

เปิดศักราชความน่ารักครั้งใหม่ กับ 40 สาว...ดาวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2553  -0-

 

 1. ลิสา-อลิสา โจนส์/16  ม.5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

2. อีฟ-อรัชพร ทินะพงศ์/17  ม.5  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 

3. กิฟท์-บุณยวีร์ วรจรรยาวงศ์/17 ม.6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

 

4. นิกแน็ก-อภิชญา วงศ์เงินยวง/17 ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 

5. จูน-สริญญา ปรศุวีระ/17 ม.6 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 

 

6. ปลาย-จิราณัฐ กุลสิงห์/17 ม.6 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 

 7. เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ/15 ม.4 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

 

8. ครีม-นภัสสร เอี่ยมเจริญ/16 ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

9. อันนา-อันนา เชื้อประมง/16 ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

 

 10. ไอซ์-โสภิสา พงศ์ฐิติเทพ/18 ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 

 

11. จีจี้-จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสุต/16 ม.5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื โครงการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี 

 

12. เรย์-ภรณ์ภัสสร สุขรวยเจริญ/18 ม.6 โรงเรียนทิวไผ่งาม 

 

 13. จูน-นภัสนันท์ หุตะเศรณี/16 ม.5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 

14. แกรนท์-ด้วยเกล้า ด้วยเศียรเกล้า/16 ม.5 โรงเรียนหอวัง 

 

 15. หมิว-กมลพร วงศ์รักมิตร/17 Year 12 Harrow International School

 

16. ตอย-ปิยะธิดา ชิตอรุณ/16 ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

17. ตุ๊กตา-ศุภษร ทองน้อย/16 ม.5 โรงเรียนอัมพรไพศาล 

 

18. อีฟ-มาริษา รุ่งโรจน์/18 ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 

 19. แบม-ภคกัญญา เจริญยศ/15 Grade 10 Ekamai International School

 

 

 20. นาว-ทิสานาฏ ศรศึก/17 ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลป บัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ติดตาม 40 สาว...ดาวโรงเรียน (part 2) คลิกที่นี่

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ 40 สาว...ดาวโรงเรียน