คิดบวก สุขกว่า แข็งแรงกว่า

คิดบวก สุขกว่า แข็งแรงกว่า
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับการคิดบวก และภูมิต้านทาน ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเคนทักกี สหรัฐอเมริกา ได้มีการทดลองกับนักศึกษา วิชากฎหมาย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 124 คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่มและ ให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดก็ได้ในแง่บวกและลบ เช่น การประสบความสำเร็จ ในวัยเรียน

พร้อมกันนั้นยังได้ฉีดแอนติเจนเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายผ่านทาง ผิวหนังทำให้เกิดผื่นเป็นรอยนูน และเป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษากลุ่มที่มองโลก ในแง่บวกอยู่เสมอจะมีอาการบวมนูนที่ผิวน้อยกว่ากลุ่มที่มองโลกในแง่ลบ

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการทดลองคล้ายๆ กันจากหลายสถาบันที่ยืนยันผลเหมือนกัน ด้วยว่า การมองโลกในแง่บวกช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้น นับเป็นข้อสนับสนุน สำคัญที่ว่า การมองโลกในแง่บวกนอกจากจะนำมาซึ่งความสุขและช่วยให้ เราพร้อมรับมือหรือเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ แล้ว ยังทำให้ร่างกาย แข็งแรง มีภูมิต้านทานดีขึ้นด้วย

ที่มา : healthandcuisine

อ่าน คอนเทนท์มากกว่านี้ คลิก..