แนะนำทุนการศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร

แนะนำทุนการศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร
ทุนการศึกษา สำหรับทุน Chevening เรามีการเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ เป็นการคัดกรองคนที่หนาแน่นกว่า เพราะฉะนั้นจะเป็นระบบของการเสนอชื่อ ซึ่งระบบการเสนอชื่อเราก็คาดหวังว่าทางองค์กรมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถจริง ๆ องค์กรหนึ่งไม่เกิน 5 คน คือพิจารณาจากผลงานและคุณสมบัติ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวขอรับทุนอื่น ๆ พี่ขอแนะนำว่าจะต้องมีภาษาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถที่จะพูดหรืออธิบายได้มากกว่าการโต้ตอบ ควรมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และอย่างน้อยก่อนที่คุณจะไปเรียนประเทศเขาคุณก็ควรจะรู้ลักษณะของประเทศเขาก่อน จันทร์แสง (ไตรทองอยู่) บุญเหนือ Networks and Scholarships Manager เชื่อว่าการไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ย่อมเป็นที่หมายปองของใครหลาย ๆ คน เพราะระบบการศึกษาของเขาจัดอยู่ในขั้นที่ว่ามีคุณภาพทางการศึกษาสูง แต่อาจจะดูไกลเกินเอื้อมหากต้องสะดุดกับค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตาม โอกาสยังไม่ถูกตัดไปเสียทีเดียว เพราะว่ายังมีทุนสำหรับผู้ที่มีความสามารถเข้าขั้นอยู่อีกหลายทุน และนี่เป็นเพียงทุนบางส่วนที่ยังไม่รวมถึงทุนอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง - Overseas Research Students Award Scheme (ORSAS)หากต้องการทุนสนับสนุนด้านการวิจัย ทุนนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะเป็นทุนของกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักรร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยของนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาเอกและอาจครอบคลุมระดับปริญญาโทในหลักสูตรการวิจัย สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ (รายขื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติม www.orsas.ac.uk) ทุนมีระยะเวลา 1 ปี - ทุนการศึกษา มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนสำหรับศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยเฉพาะ เป็นทุนประเภทเต็มจำนวนและไม่มีภาระผูกพัน เงื่อนไขของผู้สมัครคือ มีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ผลการสอบ IELTS 7 ขึ้นไป หรือ TOEFL 600 แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเปิดรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัครแตกต่างกันไปในแต่ละปี ควรติดตามจากเว็บไซต์ www.cam.ac.uk และสมัครกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยตรง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์ 0-2319-5905-6 ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. หรือ E-mail : cambridgethai@hotmail.com - The Shell Centenary Scholarship Fund (TSCSF) เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ให้กับผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ 1 ปี และประเทศเนเธอแลนด์ 2 ปี มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่อยู่ในความร่วมมือ ได้แก่ University of Cambridge, Durham University, University of Edinburgh, lmperial College London, University of Leeds, University of Oxford และ University College London ทุนการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุไม่เกิน 35 ปี - ความสามารถในการสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษดีมาก - ผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 - ต้องไม่เคยเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทเชลล์ - ต้องมีทิศทางว่าจะสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนนำกลับไปพัฒนาประเทศได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.shellscholar.org - ทุนฝึกงานโครงการ Future Journalist Award ทรูวินชั่นส์ร่วมกับสำนักข่าวระดับโลก บีบีซี เวิลด์ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) ให้ทุนแก่นักศึกษาไปประเทศอังกฤษ เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตข่าว ณ บีบีซี เวิลด์ สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร ระยะเวลา 3 สัปดาห์ และทุนฝึกงานกับช่องนิวส์ 24 (07) เป็นเวลา 1 เดือน รวมถึงค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลาฝึกงาน ที่พักและคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่บริติช เคานซิล - The British Chevening Scholarships ทุน British Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้ไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 9 เดือนถึง 1 ปี สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยทุนนี้จะจัดสรรโดยสถานทูตอังกฤษ เป็นทุนประเภทเต็มจำนวนและไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.chevening.com แต่เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐบาลอังกฤษได้เปลี่ยนระบบการเปิดรับสมัครทุน British Chevening แล้ว จากเดิมที่เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ปัจจุบันนี้เป็นไปในลักษณะการเสนอชื่อจากแต่ละองค์กรที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมเสนอชื่อผู้รับทุนจากสถานทูตอังกฤษเท่านั้น โดยมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2548 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม British Council ที่ตั้ง : เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2652-5480-9 โทรสาร : 0-2253-5312 website : www.britishcouncil.or.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ทุนการศึกษาต่อ