ทุนหน่วยงานเอกชน

ทุนหน่วยงานเอกชน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแอมเวย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย เลขที่ 52/183 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024O Amway Call Center 0-2351-8000 หรือมูลนิธิแอมเวย์ โทรศัพท์ 0-2374-2961 www.amwayfoundation.or.th ทุนจีเอสเคพยาบาลชุมชน (GSK) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท แกล็กโซ สมิท ไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 11-12 อาคารเวฟ เพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-3000 โทรสาร : 0-2655-4568 ทุนโครงการ YES (Young Exchange Service) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 เลขที่ 9/19 หมู่ 9 ถนนคลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2508-0099 www.yesthailand.org ทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอวายซี ประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 9/197 ชั้น 7 อาคารจีโอที ซอยรัชประภา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2556-1533-38 โทรสาร 0-2911-1700 www.aycthailand.com ทุนเชลล์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เชล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2262-6512 โทรสาร 0-2249-3700 www.shell.co.th, www.shellscholar.org ทุนซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สี่แยกตึกชัย) ถนนราชวิถี หรือติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารซิตี้แบงก์ โทรศัพท์ 0-2232-2904-5 ทุนเดวิด เกียง ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดทุนการศึกษาเดวิด เกียง สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ มหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. ทุนธนาคารกสิกรไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3149 ทุนธนาคารนครหลวงไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2208-5000 ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทุนในสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด ทุนบริษัทพานาโซนิค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ซิว-เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 52/305 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2731-8888 โทรสาร 0-2731-8639 ทุนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 68/156 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ถนนประชาชื่น ซอย 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2980-1002-4 www.afsthailand.org ทุนมูลนิธิการศึกษาเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2655-1615-7 www.asianscholarship.org ทุนมูลนิธิจีอี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จีอีประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2652-0653 ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันการศึกษาที่นักเรียนสังกัด หรือสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ มูลนิธิดำรงชัยธรรม (ฝ่ายทุนการศึกษา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2669-9611-17 www.damrogchaitham.com ทุนมูลนิธิไทยคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิไทยคม เลขที่ 237/8 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2668-1700 www.thaicomfoundation.org ทุนมูลนิธิสิกขาเอเซีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิสิกขาเอเซีย เลขที่ 100/14-20 เคหะคลองเตย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101 10 โทรศัพท 0-2249-7567-8 โทรสาร : 0-2249-0055 www sikkha.or. th ทุนเมืองไทยประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประเภทสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ฝ่ายการพนักงาน เลขที่ 250 ถนนห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2290-2373 www.muangthai.co.th ทุนอีซูซุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย หรือมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โทรศัพท์ 0-2966-2111 ต่อ 3365/3314 โทรสาร 0-2513- 6863 www.isuzu-tis.com ทุนฮอนด้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประเภททุนโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เลขที่ 14 อาคารสารสิน ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1042 ทุน IAESTE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ IAESTE Thailand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-4 ต่อ 1025 www.kmitnb.ac.th ทุนสถาบันการศึกษา ทุนจุฬา - ชนบท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ า0330 โทรศัพท์ 0-2218-3245 ทุนโครงการเพชรประกายศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 www. msu.ac.th, www.fineart.msu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 9 ชั้น 1 0 โทรศัพท์ 0-2350-3500 โทรสาร 0-2249-6274, 0-2240-1516 www.bu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 สี่แยกใกล้สะพานอักษะ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2880-6800-5 ต่อ 14 โทรสาร 0-2800-6806 www.bkkthon.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยชินวัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับสมัคร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร โทรศัพท์ 0-2599 - 0000 โทรสาร 0-2599 - 3350 - 1 www. shinawatra.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกรับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2938-7058-65 ต่อ 301, 302, 303 โทรสาร 0-2513-8588 www.stjohn.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2427-0039, 0-2470-8000 www kmutt.ac.th/students/tScholarships.html ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมนาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070 www.sut.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทรศัพท์ 0-2226-4503 www.bus.tu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทุนระดับปริญญาตรี โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 264, 378, 328 ทุนระดับปริญญาโท โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 569, 570 www.dpu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3874-5900 (อัตโนมัติ) , 0-3839-0907 โทรสาร 0-3839-0353, 0-3839-0351 www.buu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2997-2222-30 โทรสาร 0-2791-5577 www.rsu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เลขที่ 306 ซ. ลาดพร้าว 107 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2375-4480-7 www.rbac.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-2247 ต่อ 180, 186, 210 โทรสาร 0-2241-5930 www.ssru.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคาร 8 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5326, 0-2258-9104 และที่ มศว องครักษ์ อาคารเรียนรวม โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 1141 www.swu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1111 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2561-1721 www. spu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000, 0-7428-7084 โทรสาร 0-7421-2828 www.eng.psu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163 โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2457-0068 ต่อ 340 โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174 www.siam.edu ทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 10 ชั้น 5 เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2692-3050 www.utcc.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักกิจการนักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7442-5000 ต่อ 181 www.hu.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2577-1028-31 ต่อ 101, 109 สายตรง 0-2577-1042 www.eau.ac.th ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถนนรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2300-4543-62 ต่อ 3508 โทรสาร 0-2719-1509 www.au.edu ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 www.mwit.ac.th ทุนวิจัย API Fellowships Program สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการทุนปัญญาสาธารณะแห่งเอเชีย (API Fellowships Program) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-7422 โทรสาร 0-2652-5283 ทุนวิทยาลัยโยนก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิทยาลัยโยนก เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5426-5170-6 โทรสาร 0-5426-5184 www.yonok.ac.th ทุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายกิจการของคณี่นักศึกษาสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ห้องสำนักงาน งานสวัสดิการและอนามัย ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1124 สายตรง 0-2913-2582 www.kmitnb.ac.th ทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิทยาเขตธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน กม. 41 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9009, 0-2986-9101, 0-2564-3221-9 โทรสาร 0-2986-9112-3 www.siit.tu.ac.th ทุน Japan - IMF สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ lnternational Monetary Fund หรือ IMF และสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น 6 อาคารมณียา เลขที่ 518/3 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2652-0653 กด 0 ทุนสถาบัน A.I.T. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมAIT Asian lnstitute of Technology ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2516-0144, 0-2524-5000 โทรสาร 0-2516-2126 www.ait.ac.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus