ทุนวิจัยป.โท-เอก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ทุนวิจัยป.โท-เอก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ทุน The International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) เป็นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือเป็นศูนย์กลางบรรดานักวิจัยคุณภาพจากทั่วโลก ได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกันที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ได้รับทุนนี้จะเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ทุนวิจัยป.โท-เอก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน - เป็นนักศึกษาต่างชาติ ยกเว้นออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ - ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ Commonwealth Department of Immigration and Citizenship (DIAC) รวมถึงทางด้านสุขภาพจะต้องผ่านเกณฑ์ของ Overseas Student Health Cover ภายใต้การควบคุมของ the Commonwealth Government Department of Health and Ageing - ต้องได้รับการอนุญาติและลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย - ต้องให้เวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา - ไม่ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่สมัครขอรับทุน - ไม่ได้รับทุนประเภทอื่นๆ จากทาง Commonwealth Government Scholarships - ไม่เคยได้รับทุนประเภทนี้มาก่อน ระยะเวลาการให้ทุน - ทุนประเภท Research Doctorate ให้เวลาทุน เป็นเวลา 3 ปี - ทุนประเภท Undertaking Research Masters เป็นเวลา 2 ปี ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทุน - ค่าเทอมตลอดการศึกษาวิจัย - ค่าประกันสุขภาพให้กับผู้รับทุนรวมถึงคู่ครอง (แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลของ IPSR ด้วย) - ทุนที่มอบจะไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงทางด้านระดับการศึกษา นักศึกษา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจาก Research Masters เป็น Research Doctorate หรือว่าจาก Research Doctorate เป็น Research Masters เป็น ได้ และยังมีสิทธิ์ในทุนเหมือนเดิม และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ Research Masters สามารถที่จะขอรับทุนในระดับ Research Doctorate ได้ การเปลี่ยนแปลงสาขาศึกษาวิจัย ทางมหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตข้อเรียกร้องของนักศึกษาในเรื่องที่จะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิจัยได้ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ สาขาวิจัยใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นสาขาวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น แต่จะไม่มีการขยายจำนวนผู้สมัครขอรับทุนในสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลง การทำงานระหว่างศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ได้วีซ่าไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิจัย อย่างมาก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจของนักศึกษา หากว่าต้องการที่จะทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษาวิจัย ก็ตามที สิทธิการขอเลื่อนการรับทุน นักศึกษาทุกคนสามารถที่จะทำเรื่องขอเลื่อนเวลาการรับทุนจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ได้ช่วงแรก 12 เดือน และอาจจะเพิ่มได้อีก 12 เดือน หากว่าทางมหาวิทยาลัยเห็นว่า เหตุผลในการขอเลื่อนสมเหตุสมผล แต่หากว่ามีการเพิกถอนสิทธิในการรับทุน ทางมหาวิทยาลัย ก็จะไม่มีมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่างเช่นค่าเล่าเรียน เป็นต้น การสมัครขอรับทุน ผู้สนใจขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.swinburne.edu.au/research/schools.htm หรือ EMail : ehill@swin.edu.au ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : สุรศักดิ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ทุนการศึกษาต่อ