ทุนเจฟเฟอร์สัน ทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน

ทุนเจฟเฟอร์สัน ทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สัน มอบทุนวิจัยให้กับสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก จำนวน 12-14 ทุน เพื่อที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความเป็นมืออาชีพจากกลุ่มสัมมนา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ศูนย์อีสต์เวสต์ โฮโนลูลู และอีก 2สัปดาห์กับการเดินทางทัวร์ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา

ทุน, ทุนการศึกษา,ทุนการศึกษาต่อ, ทุนเจฟเฟอร์สัน, ทุนวิจัยปโท-เอก, สื่อมวลชน

จากวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพากันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในส่วนของระบบการเงินและเศรษฐกิจ จากภาวะซึมเซาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก ส่งผลต่อภาคการส่งออกของหลายประเทศในเอเชีย อาทิ เมืองทางตอนใต้ของจีนอย่างกวงดอง ที่ไม่มีตัวเลขการส่งออกไปแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจภายในก็ประสบกับภาวะเงินเฟ้อ คนงานตกงานจากโรงงานปิดกิจการมากมาย และอีกหลายล้านคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเอง ขณะที่ทั่วโลกจับตาไปที่จีน แต่อีกเสือหนึ่งของเอเชียก็คือ ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของอเมริกาเช่นกัน นอกจากต้องพบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยระหว่างประเทศแล้ว ในประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องต่อสู้อย่างหนักกับสถานภาพทางการเงินเหมือนกัน จากวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย เศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงผลจากสังคมและการเมืองด้วย โดยผู้เข้าร่วมทุนวิจัยนี้จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ที่จะมีขึ้นที่โฮโนลูลู เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอีก 2 สัปดาห์กับการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา อย่างประเทศจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น เป็นต้น

ทุน, ทุนการศึกษา,ทุนการศึกษาต่อ, ทุนเจฟเฟอร์สัน, ทุนวิจัยปโท-เอก, สื่อมวลชน

ทุนนี้เปิดโอกาสให้ใคร ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับคนในแวดวงสื่อสารมวลชน ทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ประสบการณ์การทำงานในสาขาสื่อสารมวลชนอย่างน้อย 5 ปี ตลอดระยะเวลาการศึกษา วิจัย จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ฉะนั้นผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษในขั้นดีมาก ระหว่างการเข้าร่วมทุน นอกจากผู้ได้รับทุนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแล้ว ยังจะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กรธุรกิจชั้นนำ และศิษย์เก่าของทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันอีกกว่า 500 ท่าน โดยสัปดาห์แรกจะเป็นการสนทนากันระหว่างผู้รับทุน รวมไปถึงการสัมมนาช่วงสั้น ๆ จากการนำของผู้รับทุนแต่ละคน กับนักวิจัยของศูนย์อีสต์เวต์ (East-west Center) และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย และสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับทุนแต่ละคนจะต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย จำนวน 1,000-1,500 ตัวอักษร ก่อนที่จะเดินทางถึงศูนย์อีสต์เวสต์ หลังจากนั้นผู้รับทุนแต่ละท่านจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลา 15 นาทีบนพื้นฐานหัวข้อและเนื้อหาที่แต่ละคนจัดเตรียมมา สำหรับช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2009 ใช้เวลาประมาณ 16 วันกับการเดินทางไปที่โตเกียว กวางโจ เซิ่นเจิ่น และฮ่องกง ซึ่งศูนย์อีสต์เวสต์จะเป็นผู้ประสานงานการเดินทางให้ รวมไปถึงเวลา 1 สัปดาห์ที่โฮโนลูลูด้วย แต่ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย การทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวีซ่า เอง

ทุน, ทุนการศึกษา,ทุนการศึกษาต่อ, ทุนเจฟเฟอร์สัน, ทุนวิจัยปโท-เอก, สื่อมวลชน

ขั้นตอนการสมัคร สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.EastWestCenter.org/jefferson โดยใบสมัครมี 2 หน้า จดหมายแสดงความจำนงในการขอรับทุน พร้อมกับอธิบายถึงองค์กรที่สังกัดแบบสั้น ๆ บอกถึงความคาดหวังของคุณที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ ประมาณ 3 หน้า พร้อมตีพิมพ์ความตั้งใจของท่านลงในหนังสือพิมพ์ และนำเสนอในระหว่างศึกษาวิจัยด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ และอีเมล์ บุคคลอ้างอิงจำนวน 3 คน โดยบุคคลอ้างอิง 2 ใน 3 จะต้องเป็นคนนอกองค์กร จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของผู้สมัคร ที่บรรยายถึงความเหมาะสมของผู้สมัครที่เหมาะสมกับทุนนี้ และประโยชน์ที่องค์กรต้นสังกัดจะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ จดหมายยืนยันการเป็นพนักงานขององค์กร พร้อมจดหมายสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์กรผู้สมัคร วันหมดเขตรับสมัคร วันที่ 21 มกราคม 2009 สถานที่จัดส่งใบสมัคร Jefferson Fellowships East-West Seminars East-West Center 1601 East-West Road Honolulu, Hawaii 96848-1601 U.S.A. E-mail : Jefferson@eastwestcenter.org รู้จัก East-West Center East-West Center เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์ในเรื่องของความสงบสุขระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรที่ทำการค้นคว้า วิจัยในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยเงินทุนมากกว่าครึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากนั้นก็เป็นการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน องค์กรสื่อ และรัฐบาลในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิก ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : สุรศักดิ์ (kaki.sak@gmail.com)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus