ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552
กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มีความยินดีจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐบาล มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 1) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 2) ระดับมหาวิทยาลัย (ิญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ส่งใบสมัครทุนการศึกษาฯ มาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-511-7710-12 หรือ pr-toshiba.hi5.com สามารถดาว์นโหลดใบสมัครฯ และระเบียบการที่ http://www.toshiba.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5117710-12 มนันยา ที่มา : http://www.thaipr.net/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus