มาม่า ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย แจกทุนรวม 4 แสน

มาม่า ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย แจกทุนรวม 4 แสน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มาม่า ร่วมติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบแอดมิสชั่นส์ ในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12 จัดพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 3 ต.ค.นี้ พร้อมมอบทุน 40 ทุน รวม 4 แสน โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัดได้ติววิชากับติวเตอร์ชื่อดัง เช่นเดียวกับนักเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการระดมติวเตอร์ชื่อดังมากมาย เช่น พี่แนนติวเตอร์ภาษาอังกฤษ จากเอ็นท์คอนเซ็ปต์ อาจารย์ชัย (สมมิตร) ติวเตอร์สังคมศึกษา จากพินนาเคิล มาร่วมกันแนะแนวทางสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและมั่นใจในการสอบมากขึ้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคทั่วประเทศ ภาคกลางจัดที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้จัดที่มิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมถ่ายทอดสดสัญญาณบรอดแบรนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ กว่า 100 โรงทั่วประเทศ โดยจะติวเข้มข้นใน 5 กลุ่มวิชาหลักที่ใช้สอบ O-Net ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และยังมีการสอนในส่วนของ Gat หรือความถนัดทั่วไป และ Pat หรือความถนัดเฉพาะวิชาชีพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.mamalover.com ตั้งแต่วันนี้ 31 สิงหาคม รับจำนวนจำกัด พร้อมถ่ายทอดสดสัญญาณบรอดแบรนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ กว่า 100 โรงทั่วประเทศ ในปีนี้มาม่ามุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์เดิม ที่จะส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12 อีกจำนวน 40 ทุน มูลค่าถึง 400,000 บาท เปิดกว้างให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่ขอรับทุนได้ไม่จำกัดจำนวนหรือนักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.mamalover.com โดยเขียนเรียงความถึงความจำเป็นในการขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแนบมาพร้อมใบสมัคร คุณสมบัของนักเรียนที่ขอรับทุน ต้องเรียนอยู่ชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ต้องเข้าเรียนกับโครงการทบทวนความรู้ฯ ทุกวัน และสมัครสอบกับโครงการ Nation : Pre Admission ประเภทการสอบสนามจริง สำหรับเกณฑ์ในการตัดสินจะพิจารณาจากคะแนนสอบ Pre O Net 8 กลุ่มสาระ โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 50 คนแรกของผู้ที่ขอทุนแต่ละภาค คิดเฉพาะคะแนนรวมวิชา Pre - O Net จะผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากนั้นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ทั้งระบบสอบตรงและแอดมิสชั่นส์กลาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาภาคละ 10 คน ต่อไป ที่มา " เรียนรอบโลก "

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus