นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้

นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มองการจัดอันดับประเทศจากความเจริญในด้านต่าง ๆ จะเห็นนอร์เวย์เกาะกลุ่มประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกเสมอ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่า นอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดติดต่อกันมาหลายปี

นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้

ขณะเดียวกัน รายงานระบุด้วยว่า นอร์เวย์ครองแชมป์ประเทศที่น่าเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้รับเลือกอยู่อันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด แถมยังเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสงบสุขมากที่สุด คณะกรรมการตัดสินพิจารณาจากปัจจัยด้านเงินเดือน เศรษฐกิจและสังคม การศึกษาที่ให้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นก่อนอนุบาลจนถึงหลังปริญญาตรี และมีเงินกู้เพื่อการศึกษามากกว่าในอังกฤษ ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของประชากร ลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีเหนือประเทศพัฒนาแล้วด้วยกัน นอร์เวย์จึงเป็นประเทศน่าอยู่ด้วยประการฉะนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า เวลามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (The Academic Ranking of World Universities) จัดทำโดยสถาบันอุดมศึกษาของ Shanghai Jiao Tong University จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ยังคงห่างชั้นจากความเป็นสุดยอดมหาวิทยาลัย

นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในนอร์เวย์ คือ University of Oslo รั้งอันดับ 64 ในปีนี้ และการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยไต่สูงกว่าอันดับ 63 เลย อันดับที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีก็จริง แต่ถือว่ายอดเยี่ยมคงไม่ได้ วิเคราะห์กันว่า อาจเป็นเพราะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมักจะให้คะแนนเน้นหนักไปที่ผลงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงด้านงานวิจัยกับเรื่องสอนดีน่าเรียน เป็นคนละเรื่องกัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในนอร์เวย์อาจจะไม่มีผลงานวิจัยทางวิชาการโดดเด่น แต่คุณภาพการเรียนการสอนเข้มข้น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และถือว่าทรงอิทธิพลในสังคมประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างมาก พูดเรื่องการเรียนการสอน สถาบันส่วนใหญ่สอนโดยใช้ภาษานอร์วิเจียน เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร และบังคับให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษด้วย

นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้

หากผู้สมัครรู้ภาษานอร์วิเจียนเพียงเล็กน้อย มีโอกาสเข้าเรียนได้ เพียงแต่จะมีสถาบันให้เลือกในจำนวนจำกัด จึงมีข้อกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติเรียนภาษานอร์วิเจียนก่อน 1 ปี แล้วจึงเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตลาดการศึกษามีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยแข่งกันแย่งตัวนักศึกษา โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทำให้มีการเปิดหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์อย่าง University of Oslo ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 30,000 คน เปิดหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษกว่า 800 หลักสูตร และระดับปริญญาโทมากกว่า 40 หลักสูตร ระดับปริญญาโท เรียน 1-2 ปี มีดังนี้ Economics and Law Economics, Environmental and Development Economics, Information and Communication Technology Law, Maritime Law, Marine Insurance and Risk Management, Public International Law, Theory and Practice of Human Rights Education Comparative and International Education, Higher Education, Higher Education-Erasmus Mundus, Special Needs Education Health Sciences Health Economics, Policy and Management, International Community Health History, Philosophy and Culture Studies Chinese Studies, East Asian Studies, Nordic Viking and Medieval Culture, Tibetan Studies Information Technology and Informatics Electronics and Computer Technology, Information Systems, Innovation and Entrepreneurship Language and Literature East Asian Linguistics, English language, Ibsen studies Mathematics, Natural Science and Technology Astronomy, Biology, Chemistry, Computational Science and Engineering, Geosciences, Materials, Energy and Nanotechnology, Mathematics, Modelling and Data Analysis, Molecular Biology, Biochemistry and Physiology, Physics, Physics of Geological Processes Media Studies Media studies Religion and Theology Intercontextual Theology Social Sciences and Psychology Development Geography, Peace and Conflict Studies, Culture, Environment and Sustainability

นอร์เวย์ประเทศน่าอยู่ที่สุด เลือกเรียนภาษาอังกฤษได้

สำหรับนักศึกษาไทยที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษาในนอร์เวย์ ควรที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 ของไทยก่อน หรือจบปริญญาตรีแล้ว จึงสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในนอร์เวย์ได้ มีผลสอบ TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 สอบถามรายละเอียดที่ International Education Office PO Box 1081 Blindern, NO-0317 Oslo Norway E-mail: informasjon@uio.no www.uio.no/english/ ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus