เรียนต่อ Tilburg University ซึมซับบรรยากาศนานาชาติ

เรียนต่อ Tilburg University ซึมซับบรรยากาศนานาชาติ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

เนเธอร์แลนด์มีชื่อเรียกขานหลายชื่อ เช่น ดัตช์ ฮอลแลนด์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป และจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก เมืองหลวงชื่อ อัมสเตอร์ดัม เรียนต่อ, ต่อนอก, เรียนต่อต่างปหระเทศ, ศึกษาต่อ, เนเธอร์แลนด์, การศึกษาประชาชนส่วนใหญ่พูดได้หลายภาษา ภาษาประจำชาติคือภาษาดัตช์ ใช้สื่อสารกันทั่วประเทศ เป็นภาษารากเดียวกับภาษาเยอรมัน ชาวเนเธอร์แลนด์จึงพูดภาษาเยอรมันคล่อง นอกจากนี้ยังมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ใช้ในการสื่อสารเพื่อธุรกิจและทั่วไป รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ จึงจัดเงินสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาภาคบังคับอายุ 4-16 ปี ในระดับอุดมศึกษา รัฐบาลสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลาให้เรียน 4-8 ปี จบแล้วค่อยใช้ทุนคืนให้กับรัฐบาล มีหลายทุนสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก รวมไปถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วย ระบบการศึกษาในเนเธอร์แลนด์มีมาตรฐานสูง รัฐบาลให้การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด ผู้สมัครโปรแกรมระดับปริญญาตรีอย่างน้อยต้องจบระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร หากจบระดับมัธยมปลายสามารถขอสมัครสอบเอ็นทรานซ์ที่เรียกว่า the Colloquium doctum ซึ่งจัดสอบที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ช่วงเดือนสิงหาคม พฤษภาคม และมกราคม เรียนต่อ, ต่อนอก, เรียนต่อต่างปหระเทศ, ศึกษาต่อ, เนเธอร์แลนด์, การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจะกระจายตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ เช่น ไลเดน รอตเตอร์ดัม ฮาร์เล็ม ทิลเบิร์ก โครนิเง็น และซานสตัด เมืองทิลเบิร์กเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมีแรงงานมากมายแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ ได้พบปะทำความรู้จักนิสิตนักศึกษามากกว่า 25,000 คนจากหลายสถาบัน ซึ่งหาเมืองอื่นเทียบได้ยาก ที่สำคัญคือค่าครองชีพในเมืองทิลเบิร์กค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเมืองอื่น Tilburg University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองนี้ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1927 จัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก บรรยากาศการเรียนอบอุ่น นักศึกษาแต่ละคนจึงได้ความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมือง การสื่อสารคมนาคมสะดวกสบาย ห้องสมุดขนาดใหญ่ มีระบบการจัดการทันสมัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ และชมรมนักศึกษาที่เป็นแหล่งนันทนาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จำนวนนักศึกษาราว 12,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 750 คนจาก 65 ประเทศ และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนปีละ 250 คน การศึกษาแบ่งเป็น 5 คณะวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ปรัชญา และศิลปศาสตร์ ชื่อเสียงทางวิชาการของสถาบันโด่งดังในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตัวอย่างหลักสูตรปริญญาตรี มีดังนี้ Econometrics and Operations Research International Business Administration Economics Liberal Arts เรียนต่อ, ต่อนอก, เรียนต่อต่างปหระเทศ, ศึกษาต่อ, เนเธอร์แลนด์, การศึกษาตัวอย่างหลักสูตรปริญญาโทแบ่งตามคณะวิชา มีดังนี้ Faculty of Economics and Business Administration -Accounting, Business, Economics, Financial Management, Information Management, International Business, International Economics and Finance, Investment Analysis, Logistics and Operations Management, Marketing Management Faculty of Law -International and European Public Law, International Business Law, Law and Technology Faculty of Social and Behavioural Sciences -Leisure Studies, Human Resource Studies, Social Psychology, Social and Behavioural Sciences, European Urban Cultures Faculty of Humanities -Language and Communication, Philosophy, Theology, Human Aspects of Information Technology TiasNimbas Business School (executive programmes) -International Executive M.B.A., BA for Young Professionals, Executive Master in Finance, Executive Master in Information Management (part-time) ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 575 หรือ IELTS อย่างน้อย 6.5 แนบเอกสารใบสมัครกรอกเรียบร้อย พาสปอร์ตฉบับจริง หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมกับฉบับสำเนาของเอกสารทั้งหมด กำหนดรับสมัครโปรแกรมปริญญาตรีภายในวันที่ 1 กันยายน และโปรแกรมปริญญาโท ภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จิระนันต์ สถานที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัย Tilburg University (Universiteit van Tilburg) P.O. Box 90153 5000 LE Tilburg, The Netherlands Tel. +31 13 466 9111 Fax: +31 13 466 3019 E-mail: Tilburguniversity@uvt.nl www.tilburguniversity.nl

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus