มหาวิทยาลัยดังอิสราเอล แชมป์เอเชีย-ตะวันออกกลาง

มหาวิทยาลัยดังอิสราเอล แชมป์เอเชีย-ตะวันออกกลาง
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ข่าว U.S. News & World Report รายงานการจัดอันดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลกประจำปี 2009 ที่ปรับปรุงใหม่ช่วงกลางปี

มหาวิทยาลัยดังอิสราเอล แชมป์เอเชีย-ตะวันออกกลาง

คลิกดูมหาวิทยาลัยชั้นนำ 30 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง มีมหาวิทยาลัยของอิสราเอลรวมอยู่ 3 อันดับด้วยกัน คือ Hebrew University of Jerusalem อันดับ 13 Technion-Israel Institute of Technology อันดับ 15 และ Tel Aviv University อันดับ 18 มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้จัดตั้งเป็นทางการในอิสราเอลมีด้วยกัน 8 แห่ง คือ Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, Technion, Ben-Gurion University of the Negev, Haifa University, Bar-Ilan University, Open University Hebrew University of Jerusalem (HUJI) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในอิสราเอล วิทยาเขต 3 แห่ง อยู่ในกรุงเยรูซาเลม (Jerusalem) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอิสราเอล วิทยาเขตแห่งที่ 4 อยู่ในเมืองเรโฮวอต (Rehovot) กรรมการสภามหาวิทยาลัยกลุ่มแรกประกอบด้วยอัลเบิร์ต ไอสไตน์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพ ซิกมันด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์ชาวออสเตรีย เชื้อสายยิว มาร์ติน บูเบอร์ นักปรัชญาและเทววิทยาชาวยิว และไคม์ ไวซ์แมนน์ ประธานาธิบดีคนแรกของอิสราเอล Technion-Israel Institute of Technology (IIT) เป็นสถาบันเทคโนโลยีระดับนานาชาติในเมืองไฮฟา (Haifa) ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญในอิสราเอล มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรม และได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในภายหลัง สาขาวิชาที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก ได้แก่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรรม/เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ Tel Aviv University (TAU) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในเมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) การเรียนการสอนแบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ ศิลปศาสตร์ (รวมภาควิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์) สถาปัตยกรรม ดนตรี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต การจัดการ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นอกจากนี้ได้เปิดสอนโปรแกรมพิเศษสาขายิวศึกษา (Jewish studies) แก่ครูและนักเรียนจากสหรัฐ ฝรั่งเศส บราซิล อาร์เจนตินา และเม็กซิโก ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งเปิดหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในอิสราเอล แนะนำมหาวิทยาลัยอีกแห่ง Tel Aviv International School of Management (TISOM) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในอิสราเอลที่ได้การรับรองวิทยฐานะจากสภามหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจชั้นนำจากนานาชาติ TISOM เปิดสอนโปรแกรมปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ M.B.A. มุ่งศึกษาการดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงทั่วโลก ทั้งธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารข้ามสายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระแสที่มาแรง และเป็นช่องทางสำคัญในตลาดงานทุกวันนี้ ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จิระนันต์ jiranan_ad@yahoo.com

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus