สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์
โดยคุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ โรงเรียนบริหารการโรงแรมดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก เลส์ โรซส์ และ กลียง ที่สวิตเซอร์แลนด์ ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ ที่สนใจเรียนทางด้านบริหารการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย หรือจีน เข้าร่วมฟังรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งฟังคุณกอบลาภ โปษะกฤษณะ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ เล่าประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเรียนการโรงแรมที่สวิส และนำปรับใช้ในการทำธุรกิจ มากว่า 40 ปี อย่างไร ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เนื่องด้วยรับผู้เข้าสัมนาจำนวนจำกัด และมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญท่านจองที่นั่งล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02-655 7515-7 081-435-0446, 084-772-8811 หรืออีเมลล์: info@ekthana.com โปรแกรม : 12.00-12.30 : ลงทะเบียน 12.30-13.00 : อาหารกลางวันแบบค็อกเทล 13.00-14.30 : รายละเอียดของโรงเรียนต่างๆ 14.30-15.30 : ร่วมสนทนากับคุณกอบลาภ โปษกฤษณะ 15.30-16.00 : ตอบคำถาม

เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่อนอก, เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์,ศึกษาต่อ, เด็กนอก, การโรงแรม

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus