ม.หอการค้าไทย แจกทุนเรียนฟรี 4 ปี

ม.หอการค้าไทย แจกทุนเรียนฟรี  4 ปี

ทุน, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี, ขอทุน, เรียนต่อ,มหาวิทยาลัยหอการค้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 8 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวน กว่า 40 สาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา จำนวน 40 ทุน โดยนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนในระดับมัธยมเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติดี เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหรือสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 มีนาคม 2552 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 02-6976761-7 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus