กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ตราสัญลักษณ์ และ สัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันครั้งที่ 35 ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปคบเพลิง หมายถึง เส้นที่ประสานสอดคล้องเข้าด้วยกัน อย่างอ่อนพริ้วขึ้นสู่เบื้องบนหมายถึงพลังกิจกรรมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง มวล. แสด - ม่วง หมายถึง โลโก้ เส้นโค้งสีแสด - ม่วงเป็นคลื่นพุ่งสู่เบื้องบนนี้สื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส้นโค้งทั้งสี่สี หมายถึง ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสี่ภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครั้งนี้

ลัยลักษณ์เกมส์ หมายถึง ชื่อของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงพลังความเข้มแข็ง อดทน ความสนุกสนานตื่นเต้นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ปี 2550 ใช้สีน้ำเงินแสดงความหนักแน่น มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป สัตว์นำโชค นกฮัง นกกะฮังหรือนกฆอฮัง (Greate Hornbill) เป็นนกในวงศ์ Buerotidae ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Buceros bicornis มีขนาดใหญ่ ลำตัวสีดำ ปากใหญ่แข็ง ตัวผู้มีตาสีแดงทับทิม โหนกแก้มสีดำ ตัวเมียมีตาสีขาว ไม่มีสีดำที่โหนกแก้ม อยู่กันเป็นฝูง กินสัตว์และผลไม้ ขณะตกไข่ตัวเมียจะกกไข่อยู่ในโพรงไม้ใหญ่ ตัวผู้จะหาอาหารมาป้อน เวลาบินเสียงดังมาก อาศัยในป่าดงดิบ ปัจจุบันยังพบในเขตเทือกเขาหลวงในอดีตพบเห็นได้ในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีป่าไม้ยางนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกนกกะฮังเป็นสัตว์นำโชค เนื่องจากนกชนิดนี้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นสังคมที่สามัคคีกลมเกลียว

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2500 กีฬาที่แข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีไม่มากนัก เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน เป็นต้น และมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 มีการรวมเอากีฬาชนิดต่าง ๆ มาแข่งขันพร้อมกัน และจัดการแข่งขันภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จงร่วมกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในการร่วมเชียร์ ส่งแรงกายและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากทุกมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กันค่ะ

เว็บไซต์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus