กลอนอกหัก

กลอนอกหัก

เขียนเป็นบทกลอน

สอนเป็นบทเพลง

บรรเลงเป็นบทรัก

อกหักเป็นบทเรียน

จาก 07562

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus