ประโยชน์ของต้นไม้

อันต้นไม้ให้คุณการุณย์เจ้า

เป็นร่มเงาเป่าร้อนให้นอนเล่น

เป็นดอกผลให้คุณสอยทุกเช้า เย็น

จึงควรเห็นคุณค่าอย่างทำลาย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus