ใจแคบ...

จากวันนั้นที่เราจาก

น้ำตาพรากหยดรินไหล

จากคนเคยรักเคยมีใจ

เคยห่วงใยแต่ทำไมถึงเปลี่ยนแปลง

ไหนเคยบอกรักมั่นสัญญาแล้ว

เสียงแผ่วๆยังสะท้อนสัญญาแต่ง

ไม่มองใครสำรองมันหมดแรง

เหมือนฟ้าหม่นมืดแสง....เธอแบ่งใจ

อาจดูเหมือนใจกว้างมากมายในสายตา

เรื่องรักอยากบอกว่าใจแคบเธอรู้ไหม

เพราะอยู่ได้แค่เธอไม่เผื่อใคร

เธอคงเหงาใช่ไหมจึงจากลา.

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus