เปิดค่าเทอมโรงเรียน The Essence School โรงเรียนชื่อดังค่าเทอมหลักแสน

เปิดค่าเทอมโรงเรียน The Essence School โรงเรียนชื่อดังค่าเทอมหลักแสน

เปิดค่าเทอมโรงเรียน The Essence School โรงเรียนชื่อดังค่าเทอมหลักแสน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

The Essence School เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรไทย ในเครือ The Newton Group สำหรับผู้ที่อยากใช้เวลาอย่างรู้คุณค่ากับการเรียน โฟกัสการเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Universities) ใช้ระบบการศึกษาที่ใส่ใจอุปนิสัย (Character) ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นเจ้าของความฝันและเป้าหมายของตนเอง โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดีของความเป็นมนุษย์ โดย The Essence School ตั้งอยู่ที่ อาคาร SIAMSCAPE ชั้น 15

299619751_442868834564334_334

The Essence School

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสายออกไป 3 สาขาคือ

Medical Science

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นเตียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช สหเวช เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล วิศวกรรม ชีวการอพทย์ สัตวแพทย์ และ คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษสาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวเคมี Food-Sci

Applied Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี วิศกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

International Track

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านธุรกิจในคณะสายศิลป์ทั้งหมด มุ่งเน้นเตรีความพร้อมใหเลูกศิษย์มีความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศฯ อักษร และ หลักสูตรนานาชาติ เช่น BBA COMMARTS BALAC

dsc08368-hdr-scaled_webp3345

ค่าเทอมโรงเรียน The Essence School

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ pantip มีการรายงานว่า ราคาค่าเทอมต่อปี อยู่ที่ 150,000 บาท แต่ถ้าจายแบบ 3 ปีจะอยู่ที่ 300,000 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook