เปิดรายชื่อ 63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยสำนักอนามัย

เปิดรายชื่อ 63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยสำนักอนามัย

เรียกว่าเป็นข่าวดีของเหล่าน้องๆ นักเรียนในกรุงเทพเลยทีเดียว ที่ล่าสุด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีการประกาศออกมาแล้ว สำหรับ 63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้

โดยทางแฟนเพจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีการเผยโพสต์รายชื่อ 63 โรงเรียนในกรุงเทพที่มีการอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน พร้อมกับข้อความที่ว่า "กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย เผยรายชื่อ 63 โรงเรียนแรก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด"

63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้

63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้

63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้
63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้63 โรงเรียนแรก ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้