ลองปรับก่อนยื่นใบลาออก จัดการตัวเองเมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”

ลองปรับก่อนยื่นใบลาออก จัดการตัวเองเมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน”
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ชีวิตของคนทำงาน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความรู้สึก “เบื่องาน” สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างงานมากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือไป เป็นเพราะคนเหล่านั้นรู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่ จึงลาออกจากงาน

หากไม่อยากให้ตัวเองต้องเปลี่ยนงานใหม่ เพราะเริ่มเบื่องาน เรามีคำแนะนำดี ๆ จากเว็บไซต์ careercast.com ที่ ดอกเตอร์มอร์ลีย์ กลิกเค่น ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัย California State University เขียนไว้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อเริ่มรู้สึก “เบื่องาน” มาฝากกัน ดังนี้

12

  1. ขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้รู้สึกเบื่องาน เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเอง
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้างานหรือกลุ่มเพื่อนที่ทำงาน ในการหาวิธีทำให้งานที่ทำอยู่มีความน่าสนใจมากขึ้น
  3. หาความรู้ใส่ตัวเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลายขึ้น
  4. มองงานที่ทำอยู่อย่างเป็นจริง และดูว่ามีวิธีที่ไหนที่จะทำให้มีความพอใจในงานที่ทำได้มากขึ้น
  5. อย่าปฏิเสธทุกโอกาสที่เข้ามา หากได้รับการมอบหมายงานใหม่หรือมีความรับผิดชอบใหม่ ๆ
  6. บริหารจัดการเวลาส่วนตัวให้พอดี ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุขจะช่วยให้มีพลังในการทำงานมากขึ้น
  7. ลองอาสาทำในสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ หรือความตื่นเต้นให้กับงานที่ทำเราทำอยู่ดูบ้าง อย่ามัวแต่คิดว่าธุระไม่ใช่เพื่อปัดภาระออกจากตัว
  8. อย่าให้งานอยู่เหนือเรา แต่ทุกอย่างควรอยู่ในความควบคุมของเรา ซึ่งจะทำให้จัดการงานที่อยู่ตรงหน้าได้ง่ายขึ้น