กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 มาตรการโรงงานปลอดภัยป้องกันโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เผย 4 มาตรการโรงงานปลอดภัยป้องกันโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการโรงงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ร่วมกับ 4 หน่วยงาน กำหนดมาตรฐาน Good Factory Practice เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกโรงงาน โดยมี 4 มาตรการหลัก ได้แก่

  1. มาตรการด้านการป้องกันโรค
  2. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. มาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่
  4. มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ

ทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว ขอให้โรงงานปฏิบัติอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของ โรคโควิด-19