การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention for COVID-19

การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention for COVID-19

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือมักได้ยินเป็นภาษาอังกฤษว่า Universal Prevention for Covid-19 คือการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา แม้จะยังไม่พบความเสี่ยง แต่ก็ให้คิดเสมอว่าตนเอง หรือ คนที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะสนิทสนมกันระดับใด อาจมีเชื้อโควิด-19 แฝงตัวอยู่ และอาจเเพร่เชื้อส่วนบุคคลได้ ซึ่ง การป้องกันตัวเองและผู้อื่นแบบ แบบครอบจักรวาล จึงนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุค New Normal