5 ทักษะการทำงานที่เด็กจบใหม่ยุคโควิดต้องมีติดตัว

5 ทักษะการทำงานที่เด็กจบใหม่ยุคโควิดต้องมีติดตัว
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นักศึกษาจบใหม่มีปัญหาการว่างงานสูง และต้องเจอกับสภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น เนื่องจากหลายบริษัทต้องปิดกิจการ หยุดกิจการชั่วคราว ลดจำนวนพนักงานลง หรือไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ ทำให้ตำแหน่งงานที่จะรับเด็กจบใหม่ซึ่งมีไม่มากอยู่แล้วลดน้อยลงไปอีก แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องพร้อมรับมืออยู่เสมอ เช่นนี้แล้ว ในยุคโควิดอย่างนี้ ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกจ้างงานจากบริษัทหรือนายจ้าง ควรมีอะไรบ้าง

1. ปรับตัวเก่ง เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการทำงานในยุคนี้ ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะความสามารถในการปรับตัวนั้นจะช่วยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โลกของการทำงานมักมีอะไรใหม่ ๆ เสมอ ดังนั้น ทักษะการทำงานที่เด็กจบใหม่ต้องมีอีกอย่าง คือความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ได้เร็ว เพื่อที่จะตามกระแสหรือนำกระแสนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ หากสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ได้เร็ว ก็จะทำให้มีโอกาสถูกจ้างงานได้มากกว่าคนที่เรียนรู้และปรับตัวได้ช้า

2. เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

แน่นอนว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายบริษัทเลือกที่จะ Work from Home เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกัน และลดการพบเจอกับผู้อื่น ดังนั้น จึงต้องมีการประชุมหรือวางแผนการทำงาน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Zoom, Google Meet หรืออัปโหลดไฟล์งานผ่าน Google Drive เป็นต้น เพราะฉะนั้น นักศึกษาจบใหม่ควรจะเตรียมตัวในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้พร้อม

3. มีความสามารถด้านภาษาที่สองและสาม

ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกัน ยิ่งในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชุมชน เมือง หรือประเทศเดียวกันอีกต่อไป แต่เป็นการสื่อสารกันระหว่างคนทั่วโลก ต่างพื้นฐาน ต่างภาษา และภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางของคนทั้งโลกที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน ภาษาอังกฤษจึงถือว่ามีความสำคัญที่ควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสื่อสารได้

แต่นอกจากภาษาที่สองแล้ว ภาษาที่สามก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะหากสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 1 ภาษา จะถือว่าได้เปรียบคนอื่น ๆ อยู่มาก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศ หรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นคนที่มีทักษะและความสามารถด้านภาษา จึงเป็นที่ต้องการของบริษัทและนายจ้างมากกว่านั่นเอง

4. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ขั้นพื้นฐานได้

ถือเป็นอีกสกิลที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะได้ใช้งานอย่างแน่นอน สำหรับ Adobe Photoshop แม้จะเป็นโปรแกรมทางด้านสายงานภาพ งานกราฟิก ที่ใช้ปรับแต่งรูปภาพ สร้างงานออกแบบ แก้ไขงานกราฟิก วาดงานภาพ และจัดทำสื่อ แต่โปรแกรมนี้สามารถใช้งานสอดคล้องกับ Microsoft PowerPoint ได้ เพื่อจะทำให้งานนำเสนอออกมาดูดีและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้น หากสามารถใช้โปรแกรมนี้ในขั้นพื้นฐานได้ ก็ถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วขั้นหนึ่ง

5. มีสกิลในการตัดต่อวิดีโอ

ปัจจุบันการบริโภคสื่อของผู้ซื้อเปลี่ยนไป จากข้อความ รูปภาพ มาเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ ทำให้วิดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภค เด็กจบใหม่ที่สนใจงานด้านออนไลน์หรือการตลาด จึงควรเรียนรู้และมีทักษะการตัดต่อวิดีโอเอาไว้บ้าง เพราะมีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่กำลังให้ความสนใจการทำการตลาดผ่านสื่อวิดีโอ ดังนั้นทักษะการตัดต่อวิดีโอจึงเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ทักษะ