เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาล วัย 17 ชันษา แต่สิริโฉมมากๆ

เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาล วัย 17 ชันษา แต่สิริโฉมมากๆ

เป็นเจ้าหญิงที่สิริโฉมมากๆ เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาล เป็นพระธิดาพระองค์สุดท้องในเจ้าฟ้าชายพารัส มกุฎราชกุมาร กับเจ้าหญิงหิมานี มกุฎราชกุมารี พระวรชายา และพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระ กับสมเด็จพระราชินีโกมล

เจ้าหญิงกฤติกาเจ้าหญิงกฤติกา

พระองค์มีพระนามเต็มคือ กฤติกา ราชยา ลักษมี เทวี แห่งเนปาล (Kritika Rajya Lakshmi Devi) ประสูติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในราชวงศ์ ศาหะ (Shah) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักร กุรข่าจนกระทั่ง 2311 และเป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรเนปาลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2311 จนกระทั่งสิ้นสุดระบอบราชาธิปไตยในปี 2551

เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาลเจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาล

ซึ่งหลังจากที่ระบอบราชาธิปไตยในปีสิ้นสุดในปี 2551 แล้ว เจ้าหญิงกฤติกาเดินทางออกจากเนปาลพร้อมกับแม่พี่สาวและน้องชายของเธอเพื่อย้ายไปสิงคโปร์เพื่อร่วมบิดาของเธอซึ่งได้เตรียมการให้ครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศ โดยปัจจุบันเจ้าหญิงกฤติกาจะอัปเดตชีวิตส่วนพระองค์ผ่าน IG kritikarldshah ส่วนตัวของพระองค์นั่นเอง

เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาลเจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาลเจ้าหญิงกฤติกาเจ้าหญิงกฤติกา
เจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาลเจ้าหญิงกฤติกา เจ้าหญิงแห่งเนปาล
เจ้าหญิงกฤติกาเจ้าหญิงกฤติกา