รับสมัคร ครู-อาจารย์ ร่วมค้นหาคำตอบ “ต้นกำเนิดปลานิล” พร้อมถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา

รับสมัคร ครู-อาจารย์ ร่วมค้นหาคำตอบ “ต้นกำเนิดปลานิล” พร้อมถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา
PR News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี เชิญชวน ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 12” ต้นกำเนิดปลานิลจิตรลดา ท่องพาสาน แลนด์มารค์ใหม่เมืองสี่แคว สักการะเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ เรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสาน มูลนิธิชัยพัฒนา นครสวรรค์วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 (2 วัน 1 คืน) โดย ครู-อาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เพื่อถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฟังเรื่องเล่าต้นกำเนิดปลานิลจิตรลดา และศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองปากน้ำโพ พร้อมร่วมสักการะเจ้าพ่อเมืองปากน้ำโพ แห่งวัดศรีอุทุมพร และทำกิจกรรมเวิร์กชอปฐานกิจกรรมด้านการเกษตร การปลูกผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนร่วมสัมผัสความสวยงามของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ พาสาน ณ เมืองนครสวรรค์ กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ครู - อาจารย์ สามารถนำไปต่อยอด และถอดบทเรียนสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป

1111-222

โดย ครู-อาจารย์ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3pmpM12 ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มีนาคม 2564 รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น !! และประกาศผล ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกทาง Facebook Fanpage:ตามรอยพระราชา-The King's Journey ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก โทร. 099-397-5333 และคุณภาณุวัฒน์ สาสนัส โทร. 084-953-8361