การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ เวลาจะสะกดชื่อตัวเองต้องพูดแบบไหน

การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ เวลาจะสะกดชื่อตัวเองต้องพูดแบบไหน

เวลาเราจะสะกดชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการโทรศัพท์ หรือการสนทนาผ่านการคุยผ่านเสียง แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องลำบากในการสื่อสาร เพราะตัวอักษรบางตัวก็มีการออกเสียงที่คล้ายกัน จนอาจจะทำให้อีกฝ่ายรับสารไปผิดก็ได้ ดังนั้นจึงมีการใช้ระบบ การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ (NATO phonetic alphabet) ขึ้นมาใช้นั่นเอง

การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ (NATO phonetic alphabet) เป็นการสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทีละตัวอักษร และตัวเลขนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามสำเนียงการพูดของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจที่อาจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร จึงได้มีการกำหนดการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุขึ้น ดังตาราง

การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ (NATO phonetic alphabet)

istock-1271017012

ตัวอักษร

 • A Alpha อัล ฟ่า
 • B Bravo บรา โว่
 • C Charlie ชาร์ ลี
 • D Delta เดล ท่า
 • E Echo เอ โค่
 • F Foxtrot ฟ็อก ทร็อท
 • G Golf กอล์ฟ
 • H Hotel โฮ เทล
 • I India อิน เดีย
 • J Juliett จูเลียต
 • K Kilo คิ โล
 • L Lima ลิ ม่า
 • M Mike ไมค์
 • N November โน เว็ม เบอร์
 • O Oscar ออส การ์
 • P Papa ปา ป้า
 • Q Quebec เค เบ็ค
 • R Romeo โร มี โอ
 • S Sierra ซี เอีย ร่า
 • T Tango แทง โก้
 • U Uniform ยู นิ ฟอร์ม
 • V Victor วิค เท่อร์
 • W Whiskey วิส กี้
 • X X-ray เอ็กสเรย์
 • Y Yankee แยง คี่
 • Z Zulu ซู ลู

ตัวเลข

 • 0 Zero (FAA)
  ซีโร
  นา-ดา-ซี-โร
 • 1 One (FAA)
  วัน
  อู-น่า-วัน
 • 2 Two (FAA)
  ทู
  บิส-โซ-ทู
 • 3 Three (FAA)
  ทรี
  เท-รา-ทรี
 • 4 Four (FAA)
  โฟเวอร์
  คา-เท-โฟเวอร์
 • 5 Five (FAA)
  ไฟว์
  แพน-ต้า-ไฟว์
 • 6 Six (FAA)
  ซิกซ์
  ซอก-ซี-ซิกซ์
 • 7 Seven (FAA)
  เซเว่น
  เซ-เต้-เซเว่น
 • 8 Eight (FAA)
  เอท
  อ็อก-โต้-เอท
 • 9 Nine (FAA)
  นายเนอร์
  โน-เวย์-นายเนอร์