ถ้าอยากรับราชการต้องเรียนคณะไหน ชี้เป้าคณะน่าสนใจสำหรับคนอยากรับราชการ

ถ้าอยากรับราชการต้องเรียนคณะไหน ชี้เป้าคณะน่าสนใจสำหรับคนอยากรับราชการ

ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน การได้ทำอาชีพรับราชการในสังคมไทย นั้นก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีการแข่งขันสูงที่จะได้เข้าไปทำงานในสายนี้ ซึ่งในวันนี้ Sanook Campus เราก็จะเอาใจเพื่อนๆ หลายๆ คนที่มีความฝันอยากจะทำงานราชการด้วยการ ชี้เป้า คณะที่น่าสนใจ ถ้าอยากรับราชการต้องเรียนคณะไหน มาฝากกัน

คณะแพทยศาสตร์

นอกจากเรียนคณะนี้จะสามารถเปิดคลินิกเป็นของตัวเอง หรือทำอาชีพทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแพทย์แล้ว ยังสามารถทำงานในโรงพยาบาลรัฐ ในหลายๆ จังหวัดที่ขาดแคลนได้อีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอน และวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ประกอบอาชีพทันตแพทย์ในคลินิกส่วนตัว หรือโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย เป็นต้น

คณะครุศาสตร์

คณะนี้สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะราชการหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็น สอบเข้าข้าราชการครู สอบเข้าคุรุสภา เป็นครูในโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนเป็นครูสอนพิเศษ

คณะพยาบาลศาสตร์

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยเป็นพยาบาลประจำตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน หรืออาจเป็น เป็นพยาบาลฟรีแลนซ์ จะทำงานตามบ้านคน ดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่บ้าน ตลอดถึงเป็นพยาบาลในคลินิกของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

คณะเภสัชศาสตร์

เป็นสายอาชีพที่มีโอกาสได้งานด้านราชการสูงมากๆ โดยสามารถเป็นเภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นเภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานอาหารและยาบริสุทธิ์ เป็นนักวิเคราะห์วิจัยในสถาบัน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นเภสัชกรชุมชนในร้านจำหน่ายยาทั่วไป เป็นผู้บริหารการจำหน่ายยา นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นคณะที่จบมาแล้วสามารถทำงานทางด้านราชการได้หลายแขนง ไม่ว่านักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ, นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อยากรับราชการต้องเรียนคณะไหน